Publicerad av Anders Tihkan
Strängnäs Bisp Thomas RK finansierar Rotary Doctors tredje projekt för att förbättra saniteten i fem nya byar i Amoka, västra Kenya. Förändrade toalettvanor är svårt, men viktigt för att minska spridning av sjukdomar. Läs mer i Rotary Doctors senaste nyhetsbrev, om detta och andra projekt.
 
 
Bilden visar några byhälsovolontärer som Rotary Doctors har utbildat. De är flera hundra och har i sin tur genomfört informationskampanjer i sina egna byar genom att besöka varje hushåll.