Publicerad av Anders Tihkan den 05 Nov 2020
Strängnäs Bisp Thomas RK finansierar Rotary Doctors tredje projekt för att förbättra saniteten i fem nya byar i Amoka, västra Kenya. Förändrade toalettvanor är svårt, men viktigt för att minska spridning av sjukdomar. Läs mer i Rotary Doctors senaste nyhetsbrev, om detta och andra projekt.
 
Läs Rotary Doctors artikel om projektet som går ut på att förändra bybornas toalettvanor.
 
Bilden visar några byhälsovolontärer som Rotary Doctors har utbildat. De är flera hundra och har i sin tur genomfört informationskampanjer i sina egna byar genom att besöka varje hushåll.