Publicerad av Claes Nilsson den 11 Sep 2020
Utökat samarbete mellan närliggande klubbar är bra och kan underlätta arbetet med program, projekt, rekrytering mm. Men att fullt ut samordna ger ett minskat utrymme för nya medlemmar. Vi vill ju ge så många människor som möjligt tillfälle att ta del av de Möjligheter Rotary Öppnar. Då bör vi erbjuda olika mötesdagar, mötesplatser, mötesformer och klubbprofiler.
 
Att samordna och eventuellt slå samman två klubbar kan kortsiktigt lösa vissa problem för klubben såsom för få deltagare på möten, restaurangens krav på antal, föredragshållare, svårt få befattningshavare etc. 
 
Men för Rotary totalt på orten och möjligheten till nyrekrytering blir det sämre. Det är troligen inte så att alla de som skulle ha glädje och nytta av Rotary har den ideala tiden måndag lunch på Stadshotellet. Kan vi erbjuda fler mötesdagar, mötestider, klubbprofiler, inriktningar så breddar vi markant underlaget för nya medlemmar.
 
Här kan Satellitklubbs modellen vara ett alternativ att utvärdera.
 
Rotary Öppnar Möjligheter är ett bra mantra och utgör en bra tankebas. Tänk på alla de möjligheter som Rotary öppnat för dig.
 
Men vi måste själv vara nyfikna. Rotary ger med automatik inte några möjligheter, men de finns där och vi måste själv upptäcka och ta dem. Var nyfiken på dina klubbmedlemmar, på nya medlemmar och på nya möjligheter!