Publicerad av Bo Söderling den 09 Oct 2020
Lägret anpassades p g a årets förutsättningar till en mycket uppskattad ledarutbildning, vilken ger oss goda förutsättningar för kommande läger. Tänk gärna på Sörmlandslägret i klubbens budgetarbete!
 

Rotary D2370 Sörmlandsläger för Flickor 2020 – vad hände?

Vi hade ju planerat och såg fram emot att få genomföra vårt 10:e Sörmlandsläger i juni och september i år.
 
I maj tog kommittén i samråd med DG beslut att inte genomföra lägret m h t framför allt personal som kunde utsättas och riskera att smittas av Covid-19. Vi hade förståelse och turen att inte drabbas av några hyror eller andra större kostnader vid avbokningar av lägerplatser m m.
 
Den största utmaningen som vi hamnade i var att säkerställa att vi inte tappar våra ledare. Av den anledningen så beslutade kommittén, efter dialog med vissa sponsrande RK, att genomföra en ledarutbildning för gamla och nya ledare för lägret.
Kursen genomfördes 19-20/9 2020 i Nyköping/Blommenhof med 5 ledare samt instruktör.
 
I kursen ingick:
  • En IPU Profilanalys för att ge ledarna en god uppfattning om sig själv som part i en grupp. Denna analys kommer förhoppningsvis vara en god hjälp i framtiden för respektive ledare i självinsikt om sin person.
  • Erfarenheter från tidigare läger.
  • Planering av kommande läger.
Kursen/övningen med ledarna upplevdes som mycket inspirerande och resulterade i att vi nu har 5 stycken väl motiverade ledare att kunna ha tillgång till för framtida läger. Kemin mellan ledarna (erfarna som nya) fungerade väl.
Kommittén för Sörmlandslägret har redan börjat planeringen för det 10:e lägret som blir 2021 med första delen 19-24/6 och återsamlingen 4-5/9.
 
Inriktningen är att genomföra lägret i ytterligare 3 år. Om 2 år kommer en utvärdering att göras för hur det blir i fortsättningen.
 
I kommittén har vissa förändringar genomförts och Bo Söderling har lämnat över ordförande-uppdraget till Karl-Arne Ericson/Trosa RK (som varit stf ordf). KA kommer i sin tur att lämna över till Roger Hansson/Nyköping Öster RK som tar över från 1/7 2021.
 

NU LÄNGTAR VI EFTER ATT FÅ FYLLA VÅRA PLATSER TILL NÄSTA ÅRS LÄGER OCH GE ETT ANTAL TJEJER EN FIN START PÅ SOMMAREN

Ta del av informationsfoldern för Sörmlandslägret 2021:
 
 
Glöm inte att tänka på oss i ert budgetarbete – Tack!
 
Bankgiro  241-1668 ange ”Sörmlandslägret”
Swish      1234 46 69 18
 
 
 
Har ni frågor eller undringar om Sörmlandslägret så kontakta gärna
Karl-Arne Ericson kaericson@telia.com 070-538 77 25 eller
Björn Albing b.albing@bredband2.com 070-669 71 23 eller
 
Med vänlig Rotaryhälsning
Kommittén för Sörmlandslägret 2021
Karl-Arne Ericson, Trosa RK
ordförande