Publicerad av Anders Tihkan den 02 Feb 2023
Nu är det dags för ansökningar till utbild­ningar på Masternivå på Rotary Peace Centers runt om i världen. Utbild­ningarna bekostas av Rotary och arrangeras i samarbete med FN. 
 

Tillfälle för dig som vill satsa på ett seriöst arbete för en bättre värld!

Den 1 februari – 15 maj är det ansökningstid för Masterutbildningar i freds- och konfliktlösning på Rotary Peace Centers för det akademiska året 2024-25.
 
Läs mer på Rotary Internationals webb om Rotary Peace Fellowships, där finns också information om ansökningsförfarandet.
 
Ansökningen ska först lämnas via en Rotaryklubb. Utbildningen och övriga omkostnader bekostas helt genom stipendier från Rotary - men inte för rotarianer och deras familjemedlemmar inkl barnbarn. Det krävs en kandidatexamen (Bachelor´s degree) för att komma i fråga för stipendiet, samt minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen.
 
Lägg märke till att denna utbildning är så attraktiv globalt så att de som till slut får stipendiet ofta är långt mer meriterade än ovan beskrivna minimikrav. Av de normalt ca 1 000 (world wide) som uppfyller ansökningskraven blir drygt 100 till slut antagna och dessa har i snitt 7 års relaterad arbetslivserfarenhet och oftast fler universitetsexamina än en.

Masterutbildningarna finns på dessa Rotary Peace Centers:

Frågor?

Frågor om utbildningen kan du ställa till Torbjörn Spector som är vår distriktskontakt med Rotary Peace Center, eller kontakta den svenska ansökningskommittén på peacefellow@rotary.se
 

Träffa en Peace Fellow och se föredrag om fredsutbildningarna

Distrikt 2390 spelade in möte om Rotarys fredsutbildningar och hade bl a frågestund med sin kontaktelev i Uppsala Vanessa Lanteigne (se mer om henne nedan).
 
 
 
Vanessa Lanteigne is a Canadian fellow who was first introduced to Rotary through the Rotary Youth Leadership Award and a Rotary Youth Exchange to Mexico in 2008. Since then she completed her studies at the University of Victoria with a Major in Political Science and has worked in a variety of roles within non-profits.
In Tanzania, she worked to secure funding sources for a children’s rights and female genital cutting/mutilation. In Ghana, Vanessa was a training facilitator to promote youth livelihoods through employment and entrepreneurship training programs and was responsible for the design and implementation of the first Innovation Fund at her training centre, which was replicated in five other countries.

After returning to Canada, she continued to work in social justice with her latest occupation as the National Coordinator at the Canadian Voice of Women for Peace. Vanessa is sponsored by district 5040.
 
Image courtesy: Magnus Aronsson (Vanessa) and The University of Queensland (title image)