Publicerad av Anders Tihkan den 09 Aug 2023
Distriktets ledarskapsutbildning RYLA Baltic Sea 2023 samlar 25 ungdomar från fem länder runt Östersjön. Start 27 augusti i Nynäshamn med pressträff och mönstring för skeppstjänst på Briggen som är partner i projektet. 
 
Många av ungdomarna har redan ett miljöintresse såsom en som utbildas på universitetet som biokemist, en som gjort specialarbete om alger, en som jobbar som hållbarhetsansvarig. Men vi har också med oss en präst (mycket intresserad av hållbart fiske), en tjej som studerat hållbarhet på KTH, en biolog med fokus på vattenförsörjning, en brandman, en som startat ett ekologiskt företag, och en tjej är marinsoldat. Alla med brinnande intresse för Östersjön och för miljöns utmaningar.
 
De kommer från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Finland. Syftet är att de när de kommer hem ska tillsammans med sin lokala Rotaryklubb kunna initiera och jobba med något miljöprojekt för Östersjön.
 

Läs om utbildningens program m m i pressmaterialet!