Publicerad av Pernilla Sjöswärd
”RYLA Baltic Sea 2023”, genomfördes programenligt och framgångsrikt den 27-31 augusti, med 25 deltagare i åldern 18-30 år från 5 länder runt Östersjön.
Både utvärdering och summering har nu genomförts.
 
Summeringen hittar ni som bilaga nedan. Den innehåller inbjudan, partners, deltagare/ledare, sponsorklubbar, program, talare och resultat. Deltagarna spelade in tre videos under resans gång.
Titta gärna på de tre briljanta videofilmerna som de duktiga deltagarna har producerat:
 
 
 
Här kan vi verkligen tala om ”People of Action” …

Nästa år blir det ”RYLA Baltic Sea 2024” i Finland.