Publicerad av Anders Tihkan den 07 Apr 2021

Rotarys program för ungdomar ger deltagarna minnen och kunskaper för livet. Genom dessa program kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller hjälpa ett samhälle genom att delta i ett serviceprojekt. Rotarys Ungdomsutbyte har sedan 1974 hjälpt ungdomar mellan 15 och 19 år att få chansen att upptäcka världen genom att besöka och studera i ett annat land under ett skolår. Korttidsutbyten ger utbytesstudenterna möjlighet att besöka ett annat land under så kort tid som några veckor.

 

Inför kommande verksamhetsår har distriktet ett antal sökande till såväl långtids- som korttidsutbyte och framtiden får utvisa huruvida det går att genomföra utbyten 2021-22. Ett stort problem är dock att mycket få av distriktets klubbar har anmält sig villiga att ställa upp som sponsorklubb och utan dito måste vi avslå ansökningarna.
 
Distriktet deltog i den digitala gymnasiemässan/Stockholm 19-21 november. Stort tack till alla medlemmar och studenter som ställde upp och bemannade vår chat.
 
Kommittén har genomfört obligatorisk utreseutbildning för studenter och deras målsmän.
 
Läs mer på rotarystudent.se