Publicerad av Georgios Tsiouras den 13 Mar 2024
Följande 17 lokala Rotaryklubbar deltar i Rotarys monter A10:30 på årets "Allt för sjön" mässa i Älvsjö den 7-10 och 14-17 mars:
 
- Haninge-Tyresö RK, Lidingö-Milles RK, Nacka RK, Nyköping RK, Nynäshamn RK, Saltsjöbaden RK, Stockholm-Fryshuset RK, Stockholm-Kungsträdgården RK, Stockholm-Skanstull RK, Stockholm-Sydväst RK, Stockholm-Söder RK, Strängnäs RK, Söderköping RK, Trosa RK, Upplands-Bro RK, Värmdö-Skärgård RK och Österåker Första Frukost RK
ill de 104 medlemmarna som bemannar Rotarys "Rädda Östersjön"
 
Bästa Östersjövänner,

Först och främst ett varmt tack till Dig som redan aktivt varit med på mässan. Dessutom tack på förhand till Dig som har mässdagen framför Dig.
 
Vår partner Stiftelsen Östersjökontraktet har också bett oss att framföra följande:
 
"Hej bästa Rotaryvänner! 
Två stora tack till er som har varit i montern under perioden torsdag-söndag. 
Tack 1: Tack för bra samarbete och många bra diskussioner och utbyte av tankar och idéer! 
Tack 2: Tack för jättebra jobb med tecknandet av Östersjökontrakt – mycket värdefullt!"

Vi har fått besked om att cirka 1.700 Östersjökontrakt har tecknats sedan starten med kontraktet för ett år sedan. Som ett exempel på resultatet nu på mässann kan nämnas att 125 besökare undertecknade kontraktet i söndags.
 
Vi hade avstämningsmöte i distriktskommitten för "Rädda Östersjön" projektet igår och vi är alla nu i halvtid mycket nöjda med Rotarymedlemmarnas engagemang och aktiva arbete i vår monter samt vid de tre pelarna.
 
Alla var överens om att vår monter fungerat som tänkt och att vi därför kan fortsätta att arbeta på samma sätt även kommande långhelg. Små justeringar har gjorts men dessa framgår tydligt när man kommer till montern. Varje dag inleds ju som Du kan se av bemanningsschemat med en genomgång av Rotarymontern av någon från distriktskommittén tillsammans med en representant för Stiftelsen Östersjökontraktet, som sedan går igenom de s.k. pelarna och resten av miljömontern "Framtidens hav". Senaste versionen av bemanningsschemat plus ett par  bilder från montern bifogas.
 
Totalt har de som arbetat i montern i halvtid värvat  113 ”Rotary Östersjösupporters”, vilket innebär att vi förutom de 60 stycken Lasse Åberg böckerna "Havet är din bästa kompis" sålt 53 stycken ”50 sätt att rädda Östersjön”. 200 exemplar av Lasse Åbergs bok är nu beställda, vilket innebär att det kommer att finnas gott om böcker under de resterade fyra mässdagarna. Vi har upplevt att det varit en strykande åtgång på den mycket fina och kanske än så länge inte så kända boken.
 
"Flyern" som vi delat ut till besökarna i gången bredvid montern, har fungerat på önskat sätt. Vi har nu även här beställt flera så att vi inte riskerar att stå utan sista dagen.
 
Flera har visat intresse för Rotary och dessa är noterade i pärmen. Det finns också ett intresse för Ungdomsutbytet både från ungdomar, föräldrar och mor/farföräldrar och det finns gott om två olika broschyrer i broschyrstället i montern.
 
Dagsrapporterna från klubbarnas kontaktpersoner med uppgift om dagens försäljning m.m. har varit informativa och genomgående positiva.
 
Nedan kan Du läsa ett exempel på reflektion från en medlem efter en dag i montern:
"En fundering: förvånansvärt många var positiva till vårt tema Rädda Östersjön. Förra året var det inte alls lika många som var det. Då var de mer likgiltiga…. Jaja det är ett problem, men jag är inte intresserad….. vad kan väl jag göra … Nu märktes en påtaglig svängning, ….ja vi måste göra något! Jag köper en bok! Roligt också att stå tillsammans med en annan klubb och lära känna andra Rotarianer!"
 
En annan intressant möjlighet för besökarna är aktiviteterna i BASRAN - det gränsöverskridande samarbetet mellan Rotarydistrikt, klubbar och medlemmar i länderna runt Östersjön. Vi ber Dig därför att gå in på BASRAN:s hemsida  http://www.basran.eu 
Här finns på startsidan information om två aktuella inbjudningar:

1) till webbinariet den 23 mars kl. 11 om det industriella fisket, som leds av Eva Nisser från Nacka RK. Observera att man skall registrera sig för att få zoom länken. Många besökare är upprörda över att utfiskningen får fortsätta trots att EU (kommissionen) föreslagit stopp för trålfisket i Östersjön. Under webbinariet kommer man att bli ordentligt uppdaterad av forskare och s.k. "showcases" från flera av Östersjöns länder. Glöm inte att anmäla Dig själv!
 
2) till ”RYLA Baltic Sea 2024” i Finland, som äger rum den 4-9 augusti och som vänder sig till ungdomar mellan 18-30 år. Sista anmälningsdag är den 15 april.
 
Till alla som har sina dagar i montern den kommande lång helgen önskar vi ett stort LYCKA TILL!
 
VG kontakta "Guje" på telefon 070-284 28 16 eller e-post gog.axelsson@telia.com om Du har några frågor eller problem med utställarkort och liknande.
 
Ser fram emot den dagliga rapporten från klubbarnas kontaktpersoner!

Efter mässan kommer vi att återkomma med en utvärdering.

Samtidigt kommer också, på begäran från många, information om hur man gör för att anskaffa Lasse Åbergs bok till klubbarna och även den nyframtagna "Rädda Östersjön" badgen, som alla deltagarna får vid sin ankomst till montern.
 
Avslutningsvis vill vi framföra ett STORT TACK till Fredrik Åberg från Haninge-Tyresö RK, som tagit fram det fina marknadsföringsmaterialet, som gör att vii både syns och når ut med vårt budskap.
 
Bästa Rotaryhälsningar,
Distriktskommittén för "Rädda Östersjön" projektet
 
Wanja Bellander från Värmdö-Skärgård RK, 
Eva Nisser från Nacka RK, 
Sven Rudberg från Värmdö.Skärgård RK, 
Jan Som från Trosa RK, 
Göran Wendin från Stockholm-Söder RK och 
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull RK, projektansvarig
 
image