Publicerad av Guje Östedt-Axelsson den 30 Mar 2023
14 klubbar i vårt distrikt visade upp sina Östersjöprojekt och annan Rotary-verksamhet på Båtmässan i Älvsjö under två helger. Våra Östersjöambassadörer fick mer än 1 200 mässbesökare att skriva under kontrakt med åtaganden för Östersjömiljön.
 
Vårt distrikt hade en monter på båtmässan "Allt för sjön" 2023, som ägde rum torsdag - söndag den 9-12 och 16-19 mars.  Båtmässan firade då sitt 101-års jubileum. Montern fanns i A-hallen och hade beteckningen A13:30.  Första helgen pågick också Antikmässan parallellt och andra helgen var det Sportfiskemässan, som var på plats i C-hallen.
 
Inför mässan hade vi tagit fram en video, som ger en bild av distriktets ”Rädda Östersjön” projekt:
 
 
 
Båtmässan var som vi trodde en möjlighet för oss att synas och att nå ut med information om våra "Rädda Östersjön"-projekt, dvs. tala om vad vi gör och varför. Intresset var med andra ord stort och vårt budskap blev väl mottaget. 
 
Mässan själv agerade för Östersjöns miljö genom ett område på 200 kvadratmeter med titeln "Rädda hav och liv" med "Expedition Rädda Östersjön" som ansvariga. Området förstärkte alla besökares medvetande om miljön i Östersjön på ett sätt, som också gynnade vårt budskap.
 
Följande 14 klubbar från distriktet bemannade vår monter: Haninge-Tyresö, Nacka, Nyköping, Nyköping-Gripen, Nyköping-Öster, Nynäshamn, Stockholm-Fryshuset, Stockholm-Skanstull, Stockholm-Sydväst, Stockholm-Söder, Strängnäs, Trosa, Värmdö-Skärgård och E-club of Riddarfjärden.
 
Totalt var det cirka 80 Rotarymedlemmar, som deltog aktivt i montern under de åtta mässdagarna. I snitt samverkade två klubbar varje dag och det fanns hela tiden minst 4-5 medlemmar i montern samtidigt. Ett fantastiskt engagemang med andra ord!
 
Dessutom deltog 12 Rotary-Östersjöambassadörer för att stötta "Expedition Rädda Östersjön" i området "Rädda hav och liv" bl.a. för att visa den mobila utställningen SeaRoom och för att se till att besökarna tecknade s.k. Östersjökontrakt. Kontrakten lanserades första dagen på mässan, närmare bestämt den 9 mars kl. 16:30. Genom att signera kontraktet förbinder man sig att göra vissa åtaganden för att värna miljön och vårt innanhav Östersjön. När sista dagen närmade sig sitt slut var det mer än 1.200 personer som hade skrivit under. Du hittar och kan signera kontraktet på ostersjokontraktet.se
 
Syftet med montern var alltså att visa upp exempel på vad klubbarna gjort på egen hand eller tillsammans med våra partners i "Rädda Östersjön" projektet för att skapa medvetande, väcka intresse och bygga förtroende, dvs. attrahera såväl nya medlemmar som nya partners. Vi kan redan nu konstatera att mässan förmodligen bidrog till nya medlemmar i närliggande klubbar.
 
I montern hade vi ett barnquiz, som genomfördes av 249 barn med föräldrar. Vi hade också en gissningstävling, där man skulle gilla på antalet "spickesillar" (turkost salt godis) i en stor skål. 596 besökare gissade, antalet var 767 och de 11 som hade gissat mellan 760 och 774 har nu fått fina vinster i form av olika presentkort.
 
Vi sålde också boken "50 sätt att rädda Östersjön", våra Östersjöarmband m.m. och intäkterna uppgick här till 7.360 SEK.
 
Vi hade också stationer, där vi informerade om våra partners, där vi visade den s.k. vattentestväskan och där vi berättade om RYLA Baltic Sea 2023, som riktar sig till ungdomar mellan 18 och 30 år och som äger rum mellan den 27 och 31 augusti. Här  handlar det nu om att rekrytera deltagare. Vi passade dessutom på att marknadsföra bl.a. Ungdomsutbytet.
 
Det var ett sant nöje att få delta och att få uppleva Rotarymedlemmarnas engagemang. När vi inte stod i montern kunde vi ju besöka de två parallella mässorna och nätverka med varandra och andra.  Alla de deltagande Rotarymedlemmarna fick genom utställarkorten fritt inträde till mässan under alla åtta dagarna.
 
Direkt efter genomförandet skickade vi ut en utvärdering, som besvarades av merparten av deltagarna. På frågan "Vad var det bästa med vårt deltagande och montern?" blev det många positiva svar och här kommer ett exempel: "Projektet Rädda Östersjön synliggjordes för mässdeltagarna och Rotarys engagemang i projektet gick inte att missa. Såväl projektet som Rotary fick ut sitt budskap."
 
Den sista frågan var "Tycker Du att vi skall delta i mässan 2024?" och det var här endast en som svarade nej på den frågan.
 
 
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull RK
ansvarig för distriktets "Rädda Östersjön"-kommitté