Publicerad av Lars-Georg Bergkvist den 03 Dec 2020
Södertälje Östra Rotaryklubb sponsrar sedan några år tillbaka ett ovanligt projekt: Ett kvinnokollektiv som driver en trädgård långt ute på den afrikanska landsbygden.
Det började med ett lunchmöte för sex år sedan.
 
 
Läraren Lotta Elf berättade om hur hon i början av 2000-talet av en slump träffat en landsflyktig kollega, Mr Alieu Mansarrasy, vid en arbetsresa till Gambia.
 
Mr Mansarrasy hade en dröm: Att kunna återvända till sin by Portee utanför Sierra Leones huvudstad Freetown efter det brutala inbördeskriget och bygga en skola för de mest behövande barnen. Många skolor i landet hade tvingats stänga och många barn mist sina föräldrar.
 
Ett par år senare fick Lotta ett oväntat mail från Mr Mansarray. Han frågade om han fick döpa skolan till ”Lotta Elf Primary School”.
 
Lotta började skicka ner pennor, papper och annat skolmaterial till byn och det ledde till att hon startade Vänförening Portee som finansieras med bidrag från små sponsorer och privatpersoner. Lottas föredrag gjorde starkt intryck på våra medlemmar. Vi blev en av sponsorerna. Och för tre år sedan vi ett ”eget” projekt: I den ensligt belägna byn Kumra Bay Yoni några timmar från Freetown hade Vänföreningen tagit initiativ till en kvinnoträdgård.
 
Ett självstyrande kollektiv med ett 60-tal kvinnor röjer mark och odlar grödor som ris, hirs, jordnötter och olika frukter. Klubbens sponsorpengar har bland annat använts till enkla redskap som spadar och hinkar men också till att friköpa mark och att bygga en torkanläggning - en betongplatta - där kvinnorna kan soltorka frukter som mango och ananas som annars har en kort säsong.
 
Trädgården har gjort byn självförsörjande långt in på torrperioden och det bidrog till att den klarade sig utan några dödsfall under den annars förödande Ebolaepidemin.
 
För vår klubb är det ett idealiskt projekt. Vänförening drivs helt ideellt och Lotta kommer en gång om året och berättar om vad som hänt i byn och exakt vad våra bidrag använts till. Det är hjälp till självhjälp. För kvinnorna har det varit en ständig läroprocess. De lär sig välja grödor, bekämpningsmedel och växtnäring och att sälja på marknader i andra byar. Trädgården har även fått en oväntad följd. Kvinnlig omskärelse är ett mänskligt gissel i stora delar av Afrika. Men det är svårstoppat. Omskärerskorna har mycket hög status i byarna.
 
I Kumra Bay Yoni ”omskolade” de sig och blev i stället arbetsledare i kvinnoträdgården. Sedan dess könsstympas inga flickor i byn.
 
Lars-Georg Bergkvist
Kontaktperson med Vänföreningen Portee i Södertälje Östra Rotaryklubb  
 
 

En lägesrapport från vänföreningen:

Vänföreningen Portee har tillsammans med kvinnorna i trädgården vid Kumra Bai Yoni i Sierra Leone lärt oss – i all utveckling finns med och motgångar. Medgång är sällan ett bekymmer, motgångar möter man bäst genom att tillsammans finna lösningar. Kooperativet i KBY har visat oss att kvinnorna finns där för varandra i alla väder.
 
Säsongen startade fint. Kvinnornas nya egenägda fält förbereddes, cassavaplantor planterades. Tre olika sorters ris sattes ned, jordnötter, ananas och olika chilifrukter sattes i jorden. När vi besökte trädgården i november var förväntan på årets skörd stor och kvinnorna sprudlade av stolthet över det arbete de lagt ner.
 
Över naturen styr människan inte – inte helt i alla fall. Tack och lov för det.
 
Många av grödorna växte på fint och blev efter skörd till en god inkomstkälla för kvinnokooperativet. Aldrig tidigare har maten räckt så långt in på torrperioden, allt tack vare kvinnornas odling.  Cassavaodlingen blev däremot helt förstörd.
 
En invasion av termiter har lett till att enorma bon byggts på cassavafältet och långsamt förstört planta efter planta.
 
Samtidigt har det lett till att kvinnorna nu mer än tidigare efterfrågat kunskap om växtgifter, funderat över vilka grödor som termiterna inte uppskattar, de för diskussioner om att pröva nya produkter.
 
För att bli än mer starka tillsammans har kvinnorna nyligen format en egenregistrerad organisation.
 
Det kommer fortsätta blomstra i byn Kumra Bai Yoni. Rotary i Södertälje har bidragit till bästa tänkbara ”växtnäring” under året. Vänföreningen vill med sin samarbetsorganisation Kumra Bai Yoni framföra vårt varmaste tack för det stödet!