Publicerad av Anders Tihkan den 29 Sep 2021
Nu finns flera vattentest-kit för din klubbs Östersjöprojekt. Ett trevligt och nyttigt sätt att samarbeta t ex med förskolor, scoutgrupper och andra med yngre barn.

Vattentest är en ryggsäck som innehåller allt som behövs att göra enkla analyser om vattenkvalitet. Testet är gjort för yngre skolelever, dvs. 6-10 åringar i ett projekt inom Rotarydistrikt 1410.

 • Målgrupper: förskolor, fritidsverksamhet, scoutföreningar och liknande.
 • En ryggsäck kostar ca 140 €.
 • Kompletteringspaket kostar ca 40 €.

Vattenryggsäcken innehåller utrustning och instruktioner med vars hjälp det är lätt och roligt att undersöka närliggande vattendrag:

 • Vad berättar siktdjupet om vattendragets tillstånd?
 • Finns det blågröna alger i vattnet och är det tryggt att simma där?
 • Och hur ser vattnets syretillstånd ut?
 • Hur mycket P (fosfor) och N (kväve) finns det i vattnet ?
Här finns förslag till instruktion, framtagen av Sören Svärd för Mälardalens högskola:
 

Med hjälp av Vattentest ryggsäcken kan man undersöka följande

 • Temperaturen (vattentermometer)
 • Siktdjup (Secchi-skiva metoden)
 • Algsituationen
 • Grumlighet (World Water Monitoring Challenge -burk, dekal och grumlighetsskala)
 • Syrehalt (provrör, DO-tablett, färgskala)
 • Kväve och Fosfor i vattnet

Processen för Rotaryklubben

 1. Klubben uppsöker en skola/grupp som är intresserad.
 2. Klubben söker/sköter om sponsringen.
 3. Klubben gör beställningen.
 4. Betalning före leverans.
 5. Ryggsäcken överlåts och instruerar om användningen.
 6. Vi njuter av underbara inspirationer tillsammans med barn.

Beställning

Beställ väskorna online från Rotary Vesireppu.
 

Se video om vattentestväskan: