Publicerad av Anders Tihkan den 19 May 2021
Rotarianer från hela landet deltog när vårt distrikt idag tog stafettpinnen i Rotary Online som är de svenska Rotarydistriktens föredragsserie. Temat för vårt lunchseminarium var Hållbarhet och Miljö med fokus på Rädda Östersjön. Inspelningen (53 min) finner du på supportsidan Färdiga Föredrag!