Publicerad av Åsa Hörnberg den 13 Feb 2023
RI President Jennifer Jones öppnade direkt upp möjligheten för distrikten i det drabbade området att kunna söka Disaster Respons Grant för akuta insatser vilket vi har fått bekräftat ifrån distrikt i Turkiet att de har gjort.

Donationer till Disaster Respons Fund, katastroffonden, som görs fram till 31 mars kommer att gå till hjälpprojekt kopplat till jordbävningen.


Så här kan vi rotarianer stötta

 
 1. Donera till Turkiet/Syrien katastroffonden (Disaster Respons Fund). Dessa donationer hjälper klubbar och distrikt att ge hjälp och stödja återuppbyggnadsinsatser där behovet är som störst. Medlen fördelas till drabbade samhällen genom katastrofinsatser. Donationer som görs fram till 31 mars kommer att gå till hjälpprojekt kopplat till jordbävningen.


  Här kan du donera till Disaster Respons fund, katastroffonden, och våra andra fonder https://my.rotary.org/en/donate 

  Loggar du in innan du slutför din betalning så syns din donation på dig och på din klubb.
  Skattmästaren i klubben kan här göra en donation för klubben.   
 2. Stödja lokala initiativ Klubbar kan stötta lokala projekt genom att arbeta direkt med Rotarymedlemmar inom den drabbade regionen.

  Photo of members of the Rotary Club of Samsun, Turkey, collect blankets, portable beds, children’s clothing, and food for people impacted by the earthquake in Turkey. 10 February 2023. Copyright: Ayşe Mine Ergun 
  Foto av rotarianer ifrån Rotary Club of Samsun, Turkiet. De har samlat filtar, bärbara sängar, barnkläder och mat till människor som drabbats av jordbävningen i Turkiet. 10 februari 2023
  Copyright: Ayşe Mine Ergun
 
 
Rotarys partner ShelterBox har skickat ett team för att se över behovet på plats i regionen. Distrikten i regionen kan använda Disaster Respons Grant för att köpa in materiel från ShelterBox.

Läs mer om ShelterBox arbete på deras hemsida https://www.shelterboxsweden.org/turkie_syrien-jordbavning/ det finns även en video på https://www.rotary2370.se