Publicerad av Anders Tihkan den 06 Sep 2021
Shekhar Mehta är den humanitära RI-presidenten som under sitt Rotaryår 2021-2022 vill vara en hjälpande hand. 
 
Numrets tema är hur vi förnyar arbetet med nya medlemsformer och nya klubbformer. Tidningen tar tempen på detta i de nordiska länderna. Läs också bl a reportage från digitala Rotary International Convention där RI-presidenten Holger Knaack visade upp sina kökskunskaper i sitt eget kök.
 
 
 
Det är drygt 1,5 år sedan pandemin slog till och Rotary ställde om till digitalisering. Samtidigt som medlemmar slutade på grund av den nya mötesplattformen har det tillkommit nya medlemsformer och nya medlemmar med det.
 
Satellitklubbarna fick en skjuts och blev fler. I detta nummer av RN belyser vi situationen i de nordiska länderna.
 
Convention utanför boxen, blev årets melodi när Rotary Convention 2021 ägde rum. Digitaliseringen gjorde det möjligt för RI-president Holger Knaack att visa upp sina kökskunskaper från hemmet i Tyskland.
 
Rotarys första kvinnliga RI-president Jennifer Jones intervjuar Rotarys första kvinnliga klubbpresident Sylvia Withlock.
 
Läs RN nr 5 HÄR.