Publicerad av Anders Tihkan den 04 Mar 2022
Numrets tema är mediesituationen i de nordiska länderna. Hur går det med de traditionella redaktionsstyrda medierna, i dessa tider som präglas mycket av informationsflödet i sociala media? Välkommen till månadens språkövning, eftersom du som vanligt kan läsa artiklar från olika nordiska skribenter!
 
 
 

Tema

Mediesituasjonen i de nordiske landene er tema i denne utgaven.
 
Hvordan går det med de tradisjonelle, redaktorstyrte mediene i de sosiale medienes tidsalder? 
Utfordringene fra nettgigantene motes på ulike vis när annonseinntektene synker og "fake news" griper om seg.
 
Og hva gjorde pandemien med dette?