Publicerad av Anders Tihkan den 11 Jan 2023
Årets första nummer har tema nordisk språkförståelse - kan vi prata med varandra utan att gå över till engelska? På omslaget ser vi en finsk jultomte omgiven av barn i Ukraina.
 
Omslagsbilden visar hur barn i Ukraina fick besök av en äkta finsk tomte och rotarianer från jultomtens hemland.
 
Tidningsredaktionens egen temabeskrivning lyder:
 
"Den nordiske, gjensidige språkforståelsen er ikke hva den var, ifølge en undersøkelse fra Nordisk ministerråd. Men er del en god ide å ly til engelsk når vi ikke helt forstår hverandre - og ytterligere svekke posisjonen til skandinavisk?
 
Og hva med posisjonen til finsk og islandsk i det nordiske språkbildet? I denne utgaven belyses temaet med ferm forskjellige innfallsvinkler.
 
Og med faginstansers klare anbefalinger om en bevisst nordisk språkpolitikk."
 

Läs tidningen här: RN nr 1/23