Publicerad av Anders Tihkan den 14 Jan 2023
Julens bestseller - 2022 års svenska upplaga av Procedurhandboken - finns nu allmänt tillgänglig under Support på distriktswebben. Webbredaktionens recension: de första sex sidorna är mycket läsvärda, resten är "bra att ha".

 

Sammanfattning

Den som nöjer sig med de stora dragen klarar sig utmärkt med sex sidor av totalt 72 i Procedurhandboken.
 
Dessa sex sidor visar varför Rotary finns och hur Rotary ska utvecklas:
 
 • Rotarys vägledande principer (bl a uppdrag, kärnvärden, fyrfrågeprovet, Rotarys fem servicegrenar)
 • Rotarys strategiska plan
  • Rotarys visionsförklaring
  • Öka vår inverkan
  • Utöka vår räckvidd
  • Förbättra deltagarnas engagemang
  • Öka vår förmåga att anpassa oss
För den modige finns sammanlagt 573 sidor Rotaryregler i Procedurhandbok plus policysamling. Till detta kommer den egna klubbens stadgar med några sidor. Man behöver inte ha amerikansk juristutbildning för att dyka ner i Rotarys regelverk, men det underlättar säkert.
 

Styrdokumenten

Procedurhandboken innehåller, förutom principer och strategi ovan, Rotarys övriga styrdokument:
 • RI:s grundlag
 • RI:s stadgar
 • Enhetlig grundlag för Rotaryklubbar
 • Rekommenderade stadgar för Rotaryklubbar
 • Stadgar för Rotary Internationals Rotary Foundation
Handboken publiceras vart tredje år, efter ett lagrådsmöte.
 

MEN, handboken räcker inte!

För att veta "vad som gäller" räcker det inte med dokumenten ovan! RCP - Rotary Code of Policies (på svenska: Rotarys policysamling) - får man inte glömma, eftersom den är 501 sidor verkligt detaljerade regler om allt - från vem som ska betala för en inbjuden rotarian till klubben, till hur många ord som visionstexten från en kandidat till RI-presidentposten maximalt får innehålla.
 
Dessutom har varje Rotaryklubb stadgar som reglerar klubbens verksamhet. Klubbstadgarna får inte strida mot RI:s regler, men det har med åren blivit allt större utrymme för flexibilitet så att klubben får sätta sina egna regler - om den vill - i många frågor, t ex om närvaro. 
 

Lagrådet

Lagrådet (Council on Legislation) är Rotary Internationals (RI) lagstiftande organ och samlas vart tredje år på våren i Chicago, senast 2022. Nästa lagråd blir 2025.
 
Rotary International har ca 530 distrikt och varje distrikt utser en lagrådsrepresentant och en ersättare för en treårsperiod. Representant från distrikt 2370 är Britt Hernell (E-Club of Riddarfjärden).
 
Mer läsning finns i sammanfattningen av senaste Council on Legislation 2022 på RI-webben.