Publicerad av Anders Tihkan den 24 May 2022
Inför det nya rotaryåret påminner Rotary Doctors om möjligheterna att bokstavligen förändra livet för människor i Afrika där RD har sina kliniker, jeep-linjer m m. 
 
Brev till presidenter och inkommande presidenter i svenska Rotaryklubbar, maj 2022:
 
 
Rotarys Doctors Sweden/Rotarys Läkarbank vill tacka alla klubbar som stött vår verksamhet under detta verksamhetsår och hoppas på fortsatt samarbete under 2022/2023. 
 
Rotarys Doctors är en gemensam verksamhet för Rotary Sverige, som under det senaste årens utmaningar till trots bedrivit mobila kliniker för att se till att barn får livsviktigt vaccin mot barnsjukdomar och näringstillägg mot undernäring, gravida får mödravård och kvinnor preventivmedel. I år har vi dessutom börjat skicka ut läkare igen för att stödja hälso- och sjukvårdssystemen i västra Kenya. Dessutom har åtskilliga vatten- och sanitetsprojekt genomförts. Allt detta genomförs tack vare ett stort stöd från Rotaryklubbar.
 
Krisen i världen som orsakats av kriget i Ukraina påverkar också de områden där Rotary Doctors är aktiva, till exempel förväntas antalet undernärda barn att öka. 

Erbjudande till er klubb: 
  • Stöd verksamheten nu genom att skicka in ett bidrag till verksamheten, bankgiro: 900-4722, SWISH:  900-4722.
  • Har ni en klubbmedlem som klubbambassadör/kontaktperson för Rotary Doctors som får regelbunden information om verksamheten? Skicka in ett namn och en mailadress till info@rotarydoctors.se så kan vi skicka ut information till er klubb. 
  • Ordna ett föredrag i er klubb från en resursperson från Rotary Doctors, kontakta: info@rotarydoctors.se
  • Ha ett eget internationellt projekt, skräddarsytt för er klubb, ni kan t.ex. stödja en speciell by, klinik, en utbildning för hälsovolontärer, ett vatten- eller latrinprojekt, etc. och få snabb och direkt feed-back.
Christina von Feilitzen i Katrineholm är distriktsrepresentant för Rotary Doctors i ditt distrikt. Hon är en viktig kontaktperson för er klubbar om ni vill ha mer information om ovanstående erbjudande.
 
Mer information finns på  www.rotarydoctors.se, ni kan också kontakta Rotary Doctors kansli: info@rotarydoctors.se. Och följ oss på Facebook: Rotary Doctors Sweden.
 
 
 
Vi tackar på förhand för gott samarbete.
 
Med vänliga hälsningar
Gudrun Håkansson
Ordförande i Rotary Doctors Sweden