Publicerad av Hannele Sjö den 29 Oct 2022
RI President Jennifer Jones äntligen på plats i Stockholm. DG Jan König (D2370) med medlemmar från olika klubbar i regionen välkomnar Jennifer och RID Lena Mjerskaug till segelfartyget Briggen Tre Kronor och Kolskjulet på Kastellholmen - mitt i sjön i centrala Stockholm.
 
 
 
Jennifer och Lena eskorterades med Djurgårdsfärjan av Interactare från Interact Club of Lagom. Det blev en tidig morgonfärjetur tillsammans med Interactarna Alexander, Elin och Sebastian från Gamla Stan till Kastellholmen.
 
Där följde sedan ett antal presentationer av olika lokala klubbaktiviteter i ”Rädda Östersjön” projektet. Aktiviteterna ägde rum dels ombord på Briggen Tre Kronor, dels i det närliggande Kolskjulet. Efter presentationerna följde en färjetur till Djurgården för gemensam lunch och fortsatta samtal på Vasamuséet.
 
RI Director Lena Mjerskaug berättade om hur bra vårt projekt kring vatten passar in i hennes vision.
 
Dagens moderator var Bo Söderling.
 
Här följer några axplock från förmiddagens presentationer:
  • Kristofer Erlandsson berättade om de framtida planerna för ”RYLA Baltic Sea” i Stockholm 2023 och sedan i övriga länder runt Östersjön. Den första ”RYLA Baltic Sea” genomfördes i juni i år av distrikt 1940 i nordöstra Tyskland.
  • Jan Somp från Trosa Rotaryklubb inspirerade oss alla med att dela med sig av sina erfarenheter av olika lokala aktiviteter för skolbarn i ”Rädda Östersjön”-projektet.
  • Louise Adelborg från Värmdö Skärgård Rotaryklubb berättade om vattentestväskan, som skolungdomar använder för att ta och analysera vattenprover i deras närhet.
  • Samverkan med Mälarscouterna - ett initiativ av Ulf Bergman, Stockholm Söder Rotaryklubb.
     
  • Eva Nisser från Nacka Rotaryklubb talade om FN:s Agenda 2030 och de globala målen. Hon presenterade också en box med 17 sagoböcker, som tagits fram av ungdomar från företaget Edyoutell. Boxen användes för att enkelt illustrera alla 17 målen för förskolebarn.

    Eva berättade också om vårt samarbete med Initiativ Utö och vårt gemensamma mål att de lokala Rotaryklubbarna i länderna runt Östersjön skall kunna bidra till både att nya våtmarker anlägges och att befintliga underhålles.
 
 
 
 
 
Interact Club of Lagom får sitt charterbrev.
 
 
 
 
 
 
 
IPDG D2370 Bo Söderling,
RIP Jennifer Jones och
DG D2370 Jan König
på besök i Vasa museet.
 
RI President Jennifer Jones sammanfattar förmiddagen och tackar föredragshållarna
och alla engagerade Rotarianer i vårt distrikt.
 
 
 
Tack till alla inblandade för en fantastisk dag!
Vid pennan och tangentbordet,
Hannele Sjö
DGE och PR-ansvarig i Rotary distrikt 2370