Publicerad av Bo Söderling den 17 Feb 2022
Det nya förslaget till distriktsindelning är att den 1 juli 2024 bilda ett "ostkustdistrikt" inklusive Gotland, vilket huvuddelen av de nuvarande 2370-klubbarna ska ingå i. Några Stockholmsklubbar får möjlighet att istället ingå i det nya distriktet Stockholm-Uppland. Förslaget ska ut på omröstning i klubbarna före beslut i styrelsen för Rotary International.
 
Det reviderade förslaget bygger fortsatt på att Sverige delas in i sex nya distrikt. De tio distriktsguvernörerna kommer framföra önskan om att samtliga distrikt ingår i samma zon framöver. Ambitionen är att Board of Directors (RI) ska kunna fatta beslut om detta vid mötet i april. Vi föreslår att den nya distriktsindelningen börjar gälla den 1 juli 2024.

I guvernörskedjan (Claes Nilsson, Jan König, Hannele Sjö och jag själv) förstärkt med ett antal tidigare DG, står vi alla för att liggande förslag är bra för Rotary Sverige och vårt distrikt och dess klubbar. Jag har sammanställt en PPT med information om processen som vi hoppas kunna slutföra.
 

Ny omröstning i klubbarna

De svenska klubbarna ska rösta om det reviderade förslaget, så att svaret senast den 20 mars är respektive DG tillhanda. Presidenterna i 2370-klubbarna har fått särskild information om det.
 

Om det första förslaget

Rotary International Board of Directors tog vid sitt möte i september 2020 beslutet att distriktsindelningen i Sverige skulle göras om och gav uppdraget till de tio svenska distrikten att arbeta fram ett förslag. På uppdrag av Distriktsguvernörerna 2021-2022 tillsattes en grupp bestående av seniora ledare inom Rotary som samtliga suttit som Rotary International Director.  Förslaget var fram till den 31 januari ute på omröstning hos klubbarna i distrikten. Det presenterade förslaget fick inte det stöd bland landets klubbar som regelverket kräver och olika synpunkter har framförts. Dessa presenterades för oss guvernörer och det gjordes till några justeringar kring vilket samtliga tio svenska distriktsguvernörer blivit eniga.
 
75 procent av 2370-klubbarna sa nej till det första förslaget och angav i stort följande skäl:
  • OK för ändring av 10 till 6 distrikt
  • Krav på konsekvensanalys innan nytt svar – påverkan klubbarna
  • Verksamhetssystem – inget nytt byte!
  • Belastning på klubbarna (corona och fokus att komma igång) – orkar inte i närtid
  • Minst 1 års senareläggning
     

Det reviderade förslagets indelning av klubbarna i D2370

  • Nya distrikt "F" (blå färg) är "kustdistriktet": Södermanland, Gotland, Östergötland, Kalmar län, Kronobergs län och Lettland.
  • Nya distrikt "E" (grön färg) är Stockholm-Uppland.
 
E-Club of Riddarfjärden (85496)F
Eskilstuna (13160)F
Eskilstuna Kloster Munktell (13161)F
Eskilstuna Rekarne (13162)F
Haninge-Tyresö (13167)F
Hemse (13044)F
Katrineholm (13170)F
Mariefred (22399)F
Nacka (13183)F
Nykvarn (23365)F
Nyköping (13190)F
Nyköping Gripen (23592)F
Nyköping Öster (13191)F
Nynäshamn (13192)F
Oxelösund (13194)F
Saltsjöbaden (13195)F
Slite (13054)F
Stockholm Högalid (13204)E
Stockholm Söder (13208)E
Stockholm-Fryshuset (71278)E
Stockholm-Skanstull (13206)E
Stockholm-Sydväst (13202)E
Strängnäs (13209)F
Strängnäs Bisp Thomas (13210)F
Södertälje (13198)F
Södertälje Östra (13200)F
Trosa (13211)F
Vingåker (13215)F
Visby (13089)F
Visby-Silverhättan (13090)F
Värmdö Skärgård (27166)F
Wisborg (21044)F
 
Hela listan på de svenska klubbarna finns HÄR.
 
 
Nyköping den 17 februari 2022
Bo Söderling 
DG 2370