Bästa "Rädda Östersjön" vänner,

Än en gång ett varmt tack till alla cirka 100 Rotarymedlemmar från 17 lokala Rotaryklubbar, som deltog aktivt i Rotarys monter på "Allt för sjön" mässan den 7-10 och 14-17 mars 2024!

Vi glädjer oss fortfarande åt att vi tillsammans lyckades värva 322 "Östersjösupporters", dvs. sälja 183 exemplar av boken "Havet är din bästa kompis" av Lasse Åberg och 139 exemplar av boken "50 sätt att rädda Östersjön". Dessutom var det 248 barn, som besvarade vårt barn quiz och på detta sätt fick nya kunskaper.

Vi har genomfört en utvärdering genom att skicka en enkät till alla deltagarna och nu kan Du ta del av resultatet.

60 av deltagarna har i dagsläget besvarat enkäten och resultatet kan Du ta del av genom följande länk:

https://stats.formogram.com/DNi5qGNGdo Lösenord: SrPJf

Distriktskommitténs roll är att inspirera och stötta klubbarna, initiera kontakter med partners och se till att skapa samverkan mellan partners och klubbar och mellan klubbar och detta är ju mässan ett utmärkt exempel på. 

Det som nu känns mycket viktigt för oss i distriktskommittén för "Rädda Östersjön" projektet är att få återkopplingar från de lokala klubbarna. Vi önskar sålunda att Du och Din klubb skickar in en enkel rapport till oss via e-post: gog.axelsson@telia.com

I rapporten önskar vi en kort beskrivning av vilka lokala aktiviteter klubben genomfört och planerar att göra för att bidra till att förbättra miljön i och kring Östersjön. Vi ser med andra ord med spänning fram emot rapporten, som också kan innehålla förslag till vad vi i distriktskommittén kan göra bättre och annorlunda för att inspirera och stötta klubbarna.

En fråga i enkätsvaren är Rotarys kostnad för montern och här vill vi redogöra för bakgrunden som startade 2022, då vi fick en offert för ideella organisationer, som uppgick till 6.000 SEK och som vi tackade ja till. Detta år blev det dock ingen mässa pga Covid. 2023 fick vi samma offert och tackade ja även till denna. Resultatet blev sedan att Rotarys "Rädda Östersjön" projekt blev en del av det 200 kvadratmeter stora miljöområdet och därför behövde vi inte betala någon monterkostnad. Exakt samma sak hände i år, vilket innebar att vi istället kunde satsa på att ta fram det nya fina marknadsföringsmaterialet.

Vi ser nu fram emot återkopplingen från Din klubb snarast möjligt och senast den 31 maj.

Bästa Rotaryhälsningar,
Distriktskommittén för "Rädda Östersjön" projektet

Wanja Bellander, Värmdö-Skärgård RK
Eva Nisser, Nacka RK
Sven Rudberg, Värmdö-Skärgård RK
Jan Somp, Trosa RK
Göran Wendin, Stockholm-Söder RK
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull RK, projektansvarig


E-post från:
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson
Ansvarig för distriktets "Rädda Östersjön" projekt
Stockholm-Skanstull RK
070-284 28 16
gog.axelsson@telia.com

image