Publicerad av Georgios Tsiouras den 20 Mar 2024
Ett varmt och STORT TACK till alla 100 Rotarymedlemmar från 17 klubbar, som aktivt deltog i Rotarys monter på  "Allt för sjön" mässan 2024 den 7-10 och 14-17 mars!
 

Mässan besöktes i år av totalt 40.802 besökare.

Nedan hittar Du en kort rapport om resultatet i Rotarys monter, som överskred våra förväntningar och som vi därmed är mycket nöjda med.

- Vi värvade 322 Östersjösupporters, vilket i praktiken innebar att vi sålde 183 stycken böcker "Havet är din bästa kompis" och 139 stycken "50 sätt att rädda Östersjön" à 100 SEK/styck.

- Genom swishnumret deltog köparna i utlottningen av ett presentkort per dag och vi har nu kunnat meddela åtta köpare om deras vinster.
- Det var 248 barn, som besökte vår monter för att besvara vårt "quiz".
- 5 besökare visade sitt intresse för att bli medlem i Rotary och dessa följes just nu upp av närliggande klubbar.
- Det tecknades mellan 500-600 Östersjökontrakt under mässdagarna.

Vi vill gärna veta hur deltagarna upplevde Rotarys monter och agerande på mässan och har därför idag skickat ut en utvärdering till alla engagerade, som skall vara besvarad senast den 5 april. Tackar på förhand för svaren.

Vi vill också tacka Fredrik Åberg från Haninge-Tyresök RK, som till självkostnadspris tagit fram vårt nya marknadsföringsmaterial, dvs. de två "Rädda Östersjön" väporna på väggen och en "flyer" (om Rotary, vårt bokerbjudande och Östersjökontraktet) att dela ut till besökarna. Dessutom var det Fredriks idé att sälja böckerna i kassarna med dekalen "Bli Östersjösupporter", som också innehöll diplom och infoblad om vårt projekt samt Östersjöcentrums broschyr "10 viktiga åtgärder för Östersjöns miljö". 

Passar också på att bifoga en bild på vår distriktsguvernör Hannele Sjö i montern.

Bästa Rotaryhälsningar,
Distriktskommittén för "Rädda Östersjön" projektet

Wanja Bellander, Värmdö-Skärgård RK
Eva Nisser, Nacka RK
Sven Rudberg, Värmdö-Skärgård RK
Jan Somp, Trosa RK
Göran Wendin, Stockholm-Söder RK
Gun-Marie "Guje" Östedt-Axelsson, Stockholm-Skanstull RK, projektansvarig