Publicerad av Tommy Lekenmyr den 07 Apr 2021
Målsättningen är att arbetet med att bidra till att Rädda Östersjön projektet successivt skall utökas till Rotarydistrikten och klubbarna i alla länderna runt Östersjön. Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland har under ett antal år drivit projektet ”Save the Baltic Sea”. Vi är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem.

”Rädda Östersjön” projektet påbörjades för vår del i november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet: https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT20_03/20/ 
 
Våra finska vänner har startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se: www.rotary2370.se/f/RotaryBASRAN_Newsletter200430.pdf
De finska distrikten har under 2020 skickat en ”Global Grants” ansökan till TRF, The Rotary Foundation. Vi i distrikt 2370 är internationell partner. Vi väntar nu på svar och chanserna att få den godkänd har väsentligt ökat sedan ett sjunde fokusområde, kallat ”Supporting environment” startats upp under sommaren 2020.
 
Verksamheten inom ramen för projektet begränsas till del av rådande pandomi men digitala möten med BASRAN, BDWL och Expedition rädda Östersjön (Briggen Tre Kronor) har ändå kunnat genomföras.
 
Städdyk i samarbete med bland andra projekt rädda Mälaren och Nynäshamns kommun genomfördes 13/2 i Nynäshamns turisthamn. Ett stort antal kundvagnar, båtbatterier och bildäck samt annat skräp plockades upp trots att rådande isbeläggning begränsade dykmöjligheten.
 
Nynäshamns RK arbetar och planerar för att stå värd för Briggen Tre Kronor och expedition rädda Östersjön kommande sommar och undertecknad stöder detta arbete i egenskap av distriktets ansvarige. Samtliga av distriktets kontaktpersoner för projekt rädda Östersjön bjöds in att delta fysiskt eller via web till klubbmötet om och med expedition rädda Östersjön 20201109.
 

Fortsatt läsning:

Temasidan för Östersjön - där finns bl a en populär artikel med aktivitetsidéer.