Publicerad av Guje Östedt-Axelsson den 11 Sep 2020
Uppstartsmötet med klubbarnas kontaktpersoner och våra partnerorganisationer gav oss en god bild av nuläget i Östersjön. Vi gjorde en bra start på diskussionerna om hur Rotarys engagemang kan kugga in i det pågående Östersjöarbetet och vad Rotary bidra med, som på allvar förändrar. 
 
Aktiviteter som under kalenderåret genomförts i vårt ”Rädda Östersjön” projekt
 
Vi arbetar just nu med att tillsammans med våra tänkbara partners få svar på frågeställningarna:
- ”Hur kan Rotarys engagemang kugga in i det pågående Östersjöarbetet?” och
- ”Vad kan Rotary bidra med, som på allvar förändrar?”
                                         
Vi försöker sålunda med andra ord just nu att finna ut på vilka sätt våra lokala Rotaryklubbar skulle kunna samverka med tänkbara partners i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön" på kort och lång sikt.

Våra 35 Rotaryklubbar i distriktet har som bekant utsett 1-3 kontaktpersoner vardera, som i klubbarna är ansvariga för "Rotary Rädda Östersjön" projektet och som brinner för frågan.
 
Den 1 september 2020 genomförde vi ett uppstartsmöte för våra kontaktpersoner på Skansen, som egentligen skulle genomförts den 17 mars men som p.g.a. pandemin fick flyttas fram.

Mötet började med ett mycket intressant besök på Baltic Sea Science Center kl. 10 - 12 för att ge deltagarna en bild av nuläget i Östersjön och fortsatte sedan efter lunch på Solliden Restauranger som både ett seminarium med cirka 40 deltagare i Gustavianska Salongen och ett webbinarium, där våra finska Rotaryvänner och de kontaktpersoner, som inte kunde vara på plats, fick möjlighet att delta mellan kl. 13 - 17.

                                    
Talare var förutom de finska Rotarydistrikten representanter från våra partners Briggen Tre Kronor med projektet Expedition Rädda Östersjön - www.briggentrekronor.se och www.expeditionbalticsea.se - Stockholms FN-distrikt – https://fn.se/stockholms-lans-fn-distrikt/ - ESRAG Environmental Sustainablity Rotary Action Group- www.esrag.org – Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet – www.stockholmresilience.org - och Baltic Deep Water Life – www.balticdeepwaterlife.org. Seminariet avslutades med att Anders Paulsson framförde Östersjösviten eller ”The Baltic Sea Medley” på sopransaxofon med musik av kompositörer från de 9 länderna runt Östersjön.
Webbinariet kan nu i sin helhet ses via länken: https://youtu.be/RfUDuuKuYfM 

                         
Den 25 juni 2020 arrangerade vi för Rotarymedlemmarna i distrikt 2350 och 2370 ett besök på Briggen Tre Kronor på Kastellholmen, då läget i Östersjön, vårt samarbete och deras nystartade projekt Expedition Rädda Östersjön presenterades. Cirka 50 personer uppdelade i 5 grupper deltog och här kan Du se en film om projektet, som skall pågå från 2019-2025: www.youtube.com/watch?v=4xt6c6cFM44&feature=youtu.be
                                 
Samma presentation gjordes sedan den 24 augusti 2020 på nätet i form av ett webbinarium, till vilket medlemmarna i alla svenska Rotary distrikts klubbar och också i de svensktalande delarna av Finland bjudits in. Webbinariet kan i sin helhet nu ses genom följande länk: www.youtube.com/watch?v=5UCW_ea6yi8&t=600s
 
                    
Den 4 februari och 4 mars 2020 arrangerade Rotary distrikten 2350 och 2370 s.k. ”after works”, som var välbesökta och som hade temat Östersjön, på Hotell Esplanade i Stockholm.
                                        

Vid ett av dessa tillfällen medverkade våra partners Rena Mälaren – www.renamalaren.com – och Rena Botten - https://grinda.se/events/rena-botten/. Rotary medlemmar har också under året aktivt deltagit i deras löpande städdyk vid Stockholms stränder.

”Rädda Östersjön” projektet påbörjades för vår del i november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet: https://epaper.hansaprint.fi/rotary/ROT20_03/20/

Målsättningen är att arbetet med att bidra till att Rädda Östersjön projektet successivt skall utökas till Rotarydistrikten och klubbarna i alla länderna runt Östersjön. Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland har under ett antal år drivit projektet ”Save the Baltic Sea”. Vi är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem.  De har nu startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se: www.rotary2370.se/f/RotaryBASRAN_Newsletter200430.pdf
De finska distrikten har under 2020 skickat en ”Global Grants” ansökan till TRF, The Rotary Foundation. Vi i distrikt 2370 är internationell partner. Vi väntar nu på svar och chanserna att få den godkänd har väsentligt ökat sedan ett sjunde fokusområde, kallat ”Supporting environment” startats upp under sommaren 2020.
 
Tommy Lekenmyr, DG 2018-19, som genom sitt arbete bl.a. i ubåt inom Försvarsmakten har en gedigen kunskap om Östersjön, är ansvarig för projektet i distriktet. Vår eminente webmaster Erik Liljencrantz har hanterat tekniken vid webbinarierna. Gun-Marie Östedt-Axelsson, DG 2019-20, deltar också på olika sätt aktivt i projektet. Vid uppstartsmötet på Skansen deltog också vår nuvarande DG Claes Nilsson.