Publicerad av Åsa Hörnberg den 14 Jan 2021
Vi har gjort ett åtagande till alla världens barn: Polio skall utrotas! Vi är på god väg men den sista biten är svår och resurskrävande. Efter alla dessa många framgångsrika år med stora uppoffringar med både tid och pengar får vi inte ge upp. Vi måste fortsätta och slutföra vårt uppdrag.
 

 

 
Vi rotarianer har varit engagerade i arbetet med att utrota polio sedan 1985. Då var det 350 000 nya fall per år.

Polio är en förlamande och potentiellt dödlig infektionssjukdom. Det finns inget botemedel, men det finns säkra och effektiva vacciner. Strategin för att utrota polio bygger på att förhindra infektion genom att immunisera varje barn tills överföringen av viruset försvinner och världen är poliofri.

Poliovirus finns i tre varianter, typ 2 och typ 3 är redan utrotade. 2020 var året då WHO förklarade kontinenten Afrika poliofritt.

Vildformen finns nu endast kvar i Afghanistan och Pakistan. 2020 diagnostiserades totalt 140 fall jämfört med 2019 då det var 176 fall.
 
Det finns även en form av polio som orsakats av det orala poliovaccinet, som innehåller levande virus. Antalet rapporterade fall under 2020 var 932 vilket är betydligt många fler än under 2019. Under 2021 kommer ett nytt oralt poliovaccin att börja användas vilket kommer att hjälpa oss att bekämpa även detta.
 
 
I vårt arbete med att utrota polio har vi stort stöd av Bill och Melinda Gates som bidrar med ansenliga summor pengar och arbete med utveckling både av det nya orala vaccinet och med nya laboratorier.
 
Vi har gjort en överenskommelse med Bill & Melinda Gates Foundation som innebär att om vi samlar in 50 miljoner dollar under ett år så matchar de detta med 100 miljoner dollar.
 
Detta uppfylldes under förra året då det gick ut 151,8 miljoner USD till olika Poliobekämpnings program.
 
Det är viktigt att vi inom Rotary fortsätter vårt arbete med att utrota polio så att vi kan sluta vaccinera alla våra barn och också sluta analysera avloppsvatten och avfall för att spåra poliovirus. Men framför allt för att förhindra att barn blir livslångt förlamade av polio. Det innebär att vi måste tala om polio och det arbete vi inom Rotary gör och fortsätta samla in och skänka pengar till polioutrotningen.
 
Förra året 2019/20 var det 21 klubbar i vårt distrikt som donerade till Polio Fund.
Totalt USD 14 577
varav
Nyköping Gripen 4.515
Katrineholm 2.092
Hemse 2.051.
Under första halvåret detta rotaryår 2020/21 är det 11 klubbar som donerat
Totalt USD 9 284
varav
Trosa 4.226
Nyköping Öster 2.629
Värmdö skärgård 586.
 
 
Ambitionen är att alla våra 35 klubbar bidrar med något till Polio Fund under detta rotaryår. Man bidrar efter ambition och förmåga. 100 kronor är också ett bidrag.
 
Var med och bidra via klubbens insamlingar. Du kan även donera direkt till Polio Fund via rotary.org/donate. Loggar du in innan du slutför din betalning så syns din donation på dig och på din klubb. På distriktets hemsida Ge gåva hittar du mer information.