Publicerad av Claes Nilsson den 14 Jan 2021
Paul Harris Fellow (PHF) är ett utvecklat system för insamling av pengar till våra gemensamma fonder i The Rotary Foundation (TRF). En PHF är en utmärkelse man kan få av klubben, distriktet eller av någon annan person. Men man kan också få den direkt av TRF om man skänker 1 000 USD. Det behöver inte vara ett stort engångsbelopp utan alla små gåvor ackumuleras över tid. Läs gärna vidare för mer kunskap.
 
 
PHF:n kan växa och bli multipel för varje ytterligare 1 000 USD som sätts in. Detta markeras genom 1-5 små blå safirer och därefter 1-3 små röda rubiner. En PHF med 3 rubiner symbolisera således att 9 000 USD har sats in till TRF i denna personens namn. Efter PHF finns ytterligare ett flertal utmärkelser för större donationer.
 
PHF "systemet" genererar mycket pengar till TRF. I vårt distrikt finns, eller har funnits, 793 personer med PHF varav 151 är multipel dvs med ytterligare en eller flera safirer/rubiner. Det innebär att vårt distrikt bidragit med ca 1 000 000 USD till TRF! 
 
Det är gåvor till främst Polio Plus och Årliga fonden som genererar underlag till utdelning av PHF. Det är kanske en nyhet för många att även TRF direkt delar ut PHF som tack och uppskattning till de personer som personligen bidra till TRF. Ett tips är att börja "spara" till PHF genom att löpande skänka mindre (eller större!) belopp. Det är enkelt via My Rotary - gå till distriktets hemsida Ge gåva. Man får då också automatiskt ett tackbrev. Man kan också skänka i någon annans namn och då automatiskt sända ett tack eller hälsning till denna person. Ungefär som ett gammeldags telegram.
 
De enskilda gåvorna registreras samtidigt på klubben så tittar man på klubbens statistik över gåvor till TRF och de olika fonderna så är det summan av det som klubben satt in och det som de enskilda klubbmedlemmarna skänkt.
 
Har du frågor eller funderingar så finns mycket information på RI:s hemsida rotary.org eller så kontakta distriktets TRF ansvarig Åsa Hörnberg.