Publicerad av Anders Tihkan den 15 Oct 2022
Rotaryklubbarna i Nyköping gör nu gemensam sak och samordnar verksamheter och möten för att bli effektivare med sina projekt som gör gott i samhället.
 
Rotaryklubbarna i Nyköping har från och med oktober slagit ihop sina verksamheter och träffas nu till gemensam lunch varje fredag i Odd Fellowhuset.
 
Sammanslagning ger ökade resurser att utföra angelägna samhällsinsatser som till exempel Östersjöprojektet, Sörmlandslägret för tonårsflickor, Cykling utan Ålder – för att äldre ska ”få vind i håret” och insamlingar till att utrota polio.
 
På bilden syns två av tre presidenter, P-O Asplund och Maud Kellner. Den tredje presidenten, Tommy Östman saknades när bilden togs.