Publicerad av Gun-Marie Östedt-Axelsson den 14 Feb 2021
För att ge fler människor tillfälle att ta del av alla de möjligheter som Rotary öppnar måste vi erbjuda fler mötesplatser, fler mötestider och fler mötesformer. Rotary har redan öppnat upp för stor flexibilitet avseende både klubbform och medlemsform. Se gärna Rotary Norden 1/2021 sid. 4-5. I flera klubbar pågår diskussion om hur en Satellitklubb kan vara en möjlighet för att vitalisera Rotary i närsamhället. I många kommuner finns mindre centralorter som kanske inte kan bära en egen Rotary klubb, men som lämpar sig väl för en Satellitklubb. Först ut i vårt distrikt är Mariefred RK som har en projektgrupp med mål att starta en Satellitklubb i Åkers Styckebruk, en expansiv del inom Strängnäs kommun.
 
Åkers Styckebruk är en mycket gammal historisk ort i Strängnäs kommun. Idag har den ca 3.000 invånare men har stora expansionsplaner så det är en tillväxtort med pendlingsavstånd till Stockholm. Här finns och kommer att finnas många människor som kan ha nytta av och samtidigt bidra till Rotary. 
 
Som gammal ort är här en stark företagare tradition och många mindre företag. Nu etablerar man också ett företagshotell, Träffpunkt Krutbruket, för att underlätta och stödja etableringen av fler företag. Dessa faktorer ger en fin förutsättning att också etablera en Rotary knutpunkt och erbjuda de Möjligheter som Rotary Öppnar.
 
Med utgångspunkt från det nystartade kontorshotellet vill Mariefred RK nu starta en Satellitklubb med frukostmöten (onsdagar). Detta som ett komplement till den stora klubben i Mariefred som har kvällsmöten (måndagar).
 
Med detta dubblerar man i ett slag möjligheten att engagera sig i Rotary. Två dagar, två tider och två platser! Detta gäller ju inte bara för nya medlemmar utan ger ju också utökade möjligheter för befintliga medlemmar.
 
För att genomföra detta har man bildat en arbetsgrupp med följande personer:
  • Lotta Asplund, som driver kontorshotellet Träffpunkt Krutbruket
  • Diana Furness, som driver Diane Furness AB och och är ett av företagen i kontorshotellet
  • Marie Nylén, som också sitter i kontorshotellet med sitt företag Wellness By Balance
  • Carin Norberg, med eget företag Villa Sjövik
  • Marie Freij, chefredaktör på Mariefreds Tidning MÅSEN
  • Lena Bruhn, president Mariefred RK
  • Lottie Orrvik, AG och medlem i Mariefred RK
  • Lars-Olof Nilsson, PDG och medlem i Mariefred RK
  • Björn Lyckström, bor på orten och medlem i Mariefred RK
 
Som ni ser är det stor bredd och förankring både lokalt och från moderklubben. Målet är att med denna kärna som bas kunna starta upp och succesivt erbjuda fler människor tillträde och medlemskap. Vår tidigare Guvernör Guje har varit starkt drivande i detta men Guje har nyligen flyttat från Strängnäs in till Liljeholmen och då bytt klubb från Mariefred RK till Stockholm Skanstull RK.
 
Det är Lottie Orrvik som är sammankallande i gruppen så har ni några frågor eller vill ha kontakt så kontakta Lottie: lottie.orrvik@balingsholm.se