Publicerad av Bo Söderling den 30 Jun 2022
Den 1 juli 2024 bildar vårt distrikt 2370 tillsammans med södra granndistriktet 2410 "kustdistriktet" inklusive Öland, Gotland och Lettland.
 
Styrelsen i Rotary International har nu beslutat om den nya distriktsindelningen för Sverige, nuvarande tio distrikt ska bli sex distrikt.
 
De flesta klubbarna i nuvarande distrikt 2370 kommer att förena sig med vår södra granne D2410 i det nya distriktet 2405 som ska omfatta Södermanland, Gotland, Östergötland, Kalmar län, Kronobergs län och Lettland.
 
Några Stockholms-klubbar i D2370 har valt att anslutas till det nya distriktet 2355, Stockholm-Uppland:
  • Stockholm Högalid
  • Stockholm Söder
  • Stockholm-Fryshuset
  • Stockholm-Skanstull
  • Stockholm-Sydväst.
 

Bakgrund

Rotary International Board of Directors tog vid sitt möte i september 2020 beslutet att distriktsindelningen i Sverige skulle göras om och gav uppdraget till de tio svenska distrikten att arbeta fram ett förslag. Ett första förslag var ute på omröstning hos klubbarna men fick inte det stöd som regelverket kräver.
 
75 procent av 2370-klubbarna sa nej till det första förslaget och angav i stort följande skäl:
  • OK för ändring av 10 till 6 distrikt
  • Krav på konsekvensanalys innan nytt svar – påverkan klubbarna
  • Verksamhetssystem – inget nytt byte!
  • Belastning på klubbarna (corona och fokus att komma igång) – orkar inte i närtid
  • Minst 1 års senareläggning
Synpunkterna presenterades för oss guvernörer och det gjordes några justeringar kring vilka samtliga tio svenska distriktsguvernörer blev eniga. Det justerade förslaget vann gehör hos klubbarna i en andra omröstning, skickades till RI i april och antogs av RI Board of Directors den 8 juni 2022.