Publicerad av Peter Eklund den 03 Dec 2020
I år tilldelades Mutomoprojekten Skanstullsklubbens Rotarystipendium från KP-stiftelsen på 40 000 kronor. Kontakten med Kenya startades från Uppsala-Carolina RK och drivs sedan 2009 i en förening med stöd från 18 klubbar.
Sten Kvarfordh, medlem i Uppsala-Carolina Rotaryklubb, reste till Mutomo, Kenya som volontärtandläkare i Rotary Läkarbanks regi år 2001 för att ge tandvård under 6 veckor. Sten fortsatte tandvårdsstödet fram till 2005 i olika perioder.
 
Sten insåg att behovet av tandvård förvisso är stort men det torra klimatet med enorm vattenbrist är det största akuta problemet. Endast regnvatten kan användas. Borrar man efter vatten får man ofta salthaltigt vatten. Sedan 2005 har Sten enbart koncentrerat sig på sociala projekt utanför sjukhuset för att inom ramen för Mutomoprojekten hjälpa de mest utsatta i samhället. En projektgrupp bestående av elva personer arbetar lokalt med våra projekt och redovisar veckovis via Zoom och veckobrev.
 
Vattentankar har byggts i storlek från 15 till 100 kbm och även vattenrening har genomförts med olika metoder. Under åren har Mutomo Mission Hospital erhållit bidrag, material och utrustning.
 
Individstöd till behövande, främst studiebegåvade flickor har givits och många har bekostats utbildning i Secondary Schools. På så sätt har de fått en bättre start i livet än vad de annars skulle ha fått.
 
Skolor har reparerats och på vissa håll har även nya skolor, skolkök och övernattningshus (s.k. dormitories) byggts. Elektrifiering via solpaneler har också genomförts.
 
Efterhand som verksamheten växte blev projekten för stora för att inrymmas i en klubbs ansvar. År 2009 bildades en ideell förening och andra klubbar erbjöds medlemskap. Idag finns 18 klubbar som medlemmar i föreningen Sweden Mutomo Projects International NGO och man kan även vara ansluten som enskild medlem eller familjemedlem och det finns också företag.
 
Verksamheten har hela tiden vuxit och innan corona gjorde sin entré var Mutomoprojekten sysselsatta med:
 • Vatten, tankar, dammar och brunnar
 • Hållbar utveckling och mikrokrediter
 • Skolor, skolkök, sovsalar, toaletter, bibliotek
 • Familjeplanering och unga mödrar
 • Fadderbarn
 • Sport 
 
  Coronapandemin har tvingat oss till att pausa vissa aktiviteter då det råder restriktioner även i Kenya.
   
  Allt som görs är under devisen ”Hjälp till självhjälp”. Projekten har varit igång under snart 20 års tid och just nu arbetar vi med att det ska kunna bli långsiktigt hållbart. Markområden har köpts där i huvudsak grön näring kommer att finnas och Mutomoprojekten äger nu ca 18 tunnland. Samtidigt håller vi på att bilda ett företag som på lång sikt ska kunna lämna bidrag till den välgörenhet som behövs. Samtidigt är det ett sätt att lära ut företagsamhet/entreprenörskap som kommer att ge sysselsättning i regionen och som kommer att bidra till ett bättre samhälle. Vår långsiktiga vision är ”Make Mutomo Green Again”. Det gör vi bäst genom att ägna oss åt återskapa vad som en gång funnits så att området kan bli en god plats att bo på.
   
  Vi kommer gärna till klubbar i andra distrikt och berättar hur vi arbetar och vi ser mer än gärna flera rotaryklubbar som medlemmar.
   
  Ordförande i föreningen Mutomoprojekten
  Uppsala-Linné RK, PDG D2350