Publicerad av Claes Nilsson den 14 Feb 2021
Jag ser Rotary som ett stort isberg där de flesta medlemmar endast ser och utnyttjar de tio procent som syns ovan vattenytan. Vi måste börja förklara vad de nittio procent som finns under ytan innehåller.
 
När vi pratar om medlemsutveckling tänker vi ofta på förändring av antalet medlemmar i klubben eller distriktet. Men kanske vi istället skall se det som att utveckla av alla de enskilda medlemmar vi har? Tänk om vi kunde utbilda alla våra medlemmar till att veta mer om Rotary så de bättre tar del av och utnyttjar alla de Möjligheter som Rotary Öppnar, samt att de vågar berätta detta för andra människor som kan ha nytta och glädje av att bli medlemmar i Rotary och samtidigt förstärka vårt kompetensnätverk. En bra start är att logga in på rotary2370.se och rotary.org för att upptäcka vad som finns.
 
 
Trenden att vi minskar i medlemsantal fortsätter och det är kanske inte så konstigt i dessa Coronatider med nedstängning av alla fysiska möten. Sedan den 1/7 2020 har vi tappat 102 medlemmar MEN samtidigt har vi fått in 34 nya! Det går alltså att rekrytera nya medlemmar även under nuvarande omständigheter. Netto tappet blir då 68. 
 
Jag liknade Rotary med ett isberg.
 
Väldigt mycket av de Möjligheter som Rotary Öppnar är okända för många Rotarianer. Om de inte vet kan de inte ta del av och bidra, till nytta och glädje både för sig själv och andra.
 
Nästan alla Rotarianer ser Rotary som måltid, föredrag och trevlig gemenskap. En del tänker kanske även på Polio, något projekt i klubben och trevliga klubbaktiviteter.
 
Ganska få vill engagera sig i klubben och ta styrelseuppdrag eller aktivt driva projekt. Hur många läser veckobrev, månadsbrev eller Rotary Norden?
 
 
Vi måste skapa ökat engagemang - genom ökad kunskap om det stora Rotary som för de flesta ligger under ytan.
 
Detta ökade engagemang är inte primärt till för Rotarys skull, utan för att den enskilde medlemmen skall kunna utnyttja och ta del av allt det som Rotary erbjuder och som motiverar medlemskap och medlemsavgift.
  • Hur kan jag använda, och bidra till, vårt stora kompetensnätverk?
  • Vad kan det ge att besöka andra klubbar i närområdet eller utomlands?
  • Vilka projekt känns meningsfulla att stödja?
  • Vad vet vi om Ungdomsutbytet, Peace Centers, Rotary Actions Group (RAG), Rotary Friendship Exchange (RFE), Fellowships, BASRAN, ESRAG mm?
  • Hur med Rotary Convention?
Det finns många möjligheter men man måste själv engagera sig och ta för sig. Man får som regel ut i förhållande till vad man sätter in. Men allt bygger på kunskap.
 
Sök och sprid kunskap utifrån mötesdeltagande, veckobrev, månadsbrev, Rotary Norden, klubbens hemsida, rotary 2370.se, rotary.org m m.