Publicerad av Anna König den 23 Apr 2023
E-Club of Riddarfjärden har byggt upp ett långsiktigt samarbete med organisationen Learn to Play. Klicka på länken för att komma till senaste uppdatering. 
 
 
 
Learn to Play ligger just nu i startgroparna för att bygga ett helt nytt center för tidig inlärning i staden Chobe. Centret kommer serva barngruppen i byn Kavimba. Det kommer även vara en hub för vidareutbildning för att utöka verksamheten i Chobe. Centret i Kavimba kommer användas för kvinnoprojekt och samhällsbevarande. Där kommer finnas klassrum, lekpark, utomhuskök och ett staket runt omkring för att skydda barnen. Kavimba center i Chobe ligger mitt i en korridor för de vilda djuren i området. Barnen stöter ofta på lejon, elefanter och buffel, varför centret behöver förläggas till en mer säker plats.
 
Planen är att designarbetet ska påbörjas första veckan i december och att byggnationen ska kunna påbörjas under januari månad 2021. E-Club of Riddarfjärden har påbörjat insamling av medel för att stötta Kavimba-projektet.
 
Learn To Play grundades av Priyanka Handa Ram i Botswana 2017. Organisationen arbetar med ett antal byar på landsbygden i Botswana. De byar organisationen hoppas nå ut till är extremt fattiga. De flesta barn i dessa byar får inte möjlighet till någon som helst stimulans eller utbildning innan de börjar skolan vid 6 års ålder.
 
Learn To Play lär de vuxna i byn, samt social- och hälsoarbetare, hur de kan stimulera barnen. De flesta små barn lämnas vind för våg i byarna, eftersom man dels inte vet hur de ska stimuleras aktivt, dels att de vuxna har fullt upp med vardagliga sysslor. I byarna skapas lekgrupper med fokus på barnen. Aktiviteterna är anpassade för barnens åldrar och de är utformade för att vara relevanta för byns kultur. Grundtanken är att det ska bli en naturlig övergång från barnens liv i byn till att de börjar skolan.
 
Learn To Plays facilitatorer, mamapreneurs, är till 100% kvinnor som har stor erfarenhet och som har kvailfierat sig i utveckling för barn i tidig ålder (Early Childhood Development, ECD). Dessa Batswana kvinnor möjliggör att hela programmet kan ges både på engelska och setswana.
 
Klubbens medlemmar Anna och Jan König fick kontakt med Priyanka vid ett lägerbål i Maun, Botswana sommaren 2019. Efter en presentation av Priyanka på ett klubbmöte beslutades att E-Club of Riddarfjärden ska stötta Learn To Play och dess verksamhet. Klubben har direktkontakt med Priyanka.