Trots fysiska mötesrestriktioner så fortgår många av våra projekt. Det är mycket viktigt för både medlemmarnas och klubbens engagemang men kanske framförallt för alla de som är mottagare i projekten att vi fortsätter driva och utveckla våra projekt. Det är genom projekten som vi syns i samhället, skapar gemenskap och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Läs gärna vidare och uppdatera dig på Ungdomsutbytet, Rädda Östersjön, Rotary Doctors och World's Children's Prize (WCP).
 

Kommittén för Rotarys ungdomsutbyte inklusive utbildningsprogram för ungdomar samt nya generationer

Inför kommande verksamhetsår har distriktet ett antal sökande till såväl långtids- som korttidsutbyte och framtiden får utvisa huruvida det går att genomföra utbyten 2021-22. Ett stort problem är dock att mycket få av distriktets klubbar har anmält sig villiga att ställa upp som sponsorklubb och utan dito måste vi avslå ansökningarna.
 
Distriktet deltog i den digitala gymnasiemässan/Stockholm 19-21 november. Stort tack till alla medlemmar och studenter som ställde upp och bemannade vår chat.
 
Kommittén har genomfört obligatorisk utreseutbildning för studenter och deras målsmän.
Tommy Lekenmyr
 

Projekt Rädda Östersjön

Verksamheten inom ramen för projektet begränsas till del av rådande pandomi men digitala möten med BASRAN, BDWL och Expedition rädda Östersjön (Briggen Tre Kronor) har ändå kunnat genomföras.
 
Städdyk i samarbete med bland andra projekt rädda Mälaren och Nynäshamns kommun genomfördes 13/2 i Nynäshamns turisthamn. Ett stort antal kundvagnar, båtbatterier och bildäck samt annat skräp plockades upp trots att rådande isbeläggning begränsade dykmöjligheten.
 
Nynäshamns RK arbetar och planerar för att stå värd för Briggen Tre Kronor och expedition rädda Östersjön kommande sommar och undertecknad stöder detta arbete i egenskap av distriktets ansvarige. Samtliga av distriktets kontaktpersoner för projekt rädda Östersjön bjöds in att delta fysiskt eller via web till klubbmötet om och med expedition rädda Östersjön 20201109.
 
Undertecknad har deltagit som föredragande i ämnet för ett antal klubbar i och utanför distrikt 2370.
Tommy Lekenmyr
 

Rotary Doctors

2 brunnar har färdigställts under februari. Den ena försörjer ca 500 personer, den andra ca 1.500 personer. Ytterligare 2 håller på att byggas och dessa ligger i anslutning till skolor. Klubbarna som sponsrar är: Ängelholms fyra Rotaryklubbar, Åhus RK, Eslövs Rotaryklubbar, Gävle-Valbo RK och Sandviken Västra RK. Brunnarna kostar 35.000 SEK stycket. Lunds Internationella RK har finansierat ett Jiggersprojekt som avslutades för några veckor sedan. Helsingborgs Rotaryklubbar och Höganäs RK har engagerat sig ”mot kvinnlig könsstympning och rätt till sin egen kropp”.
 
Planeringen har nu startat för att under 2022 åter kunna sända läkare och tandläkare till Kenya. Ett ZOOM möte med styrelsen för RDS och för landets distriktsrepresentanter kommer att hållas den 18 mars.
Lars Wallin
 

World Childrens Price

Efter årsskiftet har WCP-gruppen arbetat med att planera och färdigställa en film som presenterar samarbetet mellan Rotary och WCP. I skrivandets stund är filmen i det närmaste färdig. Den är ca 10 minuter lång och svarar främst på två frågor:
  • Vad är WCP
  • Vad tillför samarbetet Rotaryklubben.
Filmen är tänkt att användas dels på webbinarier, dels som inledning vid fysiska eller digitala klubbmöten. En engelsk version är under planering.
 
Filmen kommer att vara tillgänglig via distriktets hemsida, Facebook och Youtube. Vi anser att samarbetet ligger väl i tiden och berör Rotary Internationals kärnområden såsom demokrati, hållbar utveckling och befolkningsfrågor.
 
Vi planerar att hålla ett webbinarie i slutet av april för distriktets klubbar där filmen får sitt elddop.
 
Då detta är mitt sista år som WCP-ansvarig är jag mycket glad över att få presentera min efterträdare. Hon heter Lena Bruhn och är f.n. president i Mariefreds Rotaryklubb.
Paul Tamm