Publicerad av Jan Cedergren den 09 Nov 2020
Den årliga högtidliga KP-dagen med utdelning av fyra stipendier avhölls den 2 november i Odd-Fellow huset i Stockholm. Fyra pristagare/organisationer fick 40.000:- vardera i samband med en fin lunch, tal, sång och musik. Detta gav alla oss närvarande en möjlighet till en fin upplevelse och gemenskap samtidigt som pristagarna fick ett mycket uppskattat bidrag till fortsatt utveckling av sina verksamheter. Läs vidare om pristagarna.
 
Ceremonin guidades säkert av värdparet Cristina Möller och Kåre Eriksson. Det började och slutade med sång av Mia Poppe ackompanjerad på piano av Carina E Nilsson.
 

Pristagare

 
1000-möjligheter - 2020 års stipendiat till brottsförebyggande arbete och/eller som stöder brottsoffer
Stipendiet för Brottsförebyggande insatser eller Brottsoffer tilldelades organisationen 1000-möjligheter som arbetar mot ungdomars våld i sin familj eller i kamratkretsen. De bedriver bl.a. en chatt som har stor tillgänglighet med hjälp av volontärer. Även stöd med hjälp av psykologer och frivilliga med stor erfarenhet av våld i nära relationer.
 
Mottagare/representant: Josefin Karlsson.
 
Katarina Gunnarsson - 2020 års journaliststipendiat
Katarina Gunnarsson, född 1966 i Stockholm, är sedan 2000 anställd på Sveriges Radio. Hon är reporter på P1:s program Studio Ett. Hon har tidigare arbetat med dokumentärprogrammet Svenska utflykter och det egna programmet Gunnarsson samt på Sveriges Television.
Katarina Gunnarsson har under nästan tre decennier i radio och tv genom skickligt genomförda djupintervjuer förtjänstfullt blottlagt brister och problem inom skilda samhällsområden. Outtröttlig har hon gått sin egen väg vid sidan av de mediala huvudstråken och lyft på stenar som ingen annan sett. 
 
Mottagare/representant: Katarina Gunnarsson.
 
Mutomoprojektet - mottagare av stipendiet för Rotary – allmänt humanitärt ändamål
Mutomoprojektet är en ideell förening vars motto för verksamheten är hjälp till självhjälp. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område (300.000 invånare) där 2/3 av befolkningen, huvudsakligen småjordbrukare, lever under existensminimum. Pengarna går till mycket konkret verksamhet och verkar inom 6 områden - Skolor, Vatten, Mikrokrediter, Familjeplanering, Barn samt Idrott.
 
Mottagare/representant: Sten Kvarfodh och Peter Eklund.
 
Moment:teater - mottagare av kulturstipendiet
Moment:teater visar i flera produktioner det feministiska perspektivet och väjer inte för det svåra eller mindre fördelaktiga. Genom en blandning av en stor del humor och allvar som ibland också är jobbig att uppleva förmedlas ett viktigt budskap.
 
Mottagare/representant: Åsa Berglund Cowburn och Josefin Ankarberg.