Publicerad av Bo Söderling den 24 Sep 2021
Härmed utlyses en distriktstävling för synlighet och rekrytering. Klubbarna tävlar i två grenar och vinner insättningar till TRF!
 
 
För att stimulera och entusiasmera klubbarna i D2370 inom av mig prioriterade områden kommer två tävlingar att genomföras under året.
 
Tävlingsperioden är 2021-10-01 – 2022-04-15.
 
Prisbelopp i respektive gren kommer att sättas in på TRF/Årliga Fonden i klubbens namn:
1:a pris 2 000 kr
2:a pris 1 000 kr
3:e pris    500 kr.
 
Klubben behöver inte anmäla sig för att delta i tävlingen, men notera att det är respektive AG som föreslår vilka klubbars hemsidor som ska gå till juryn för bedömning. Klubben får gärna tala med sin AG och hjälpa till med argument för sina förbättringar. 
 

Gren 1 Medlemsrekrytering

Tävlingsmål är största nettotillväxten av medlemmar.
 
Jury i gren 1 är guvernörskedjan med DG som ordförande, förstärkt med Mia Brunnberg.
 
Bedömningskriterier
Nettotillväxt av aktiva medlemmar enligt medlemsförteckning i ClubRunner (resp i ClubAdmin för två klubbar) under tävlingsperioden. 
 

Gren 2 Synlighet

Tävlingsmål är största utvecklingen av klubbens hemsida.
 
Nomineringar av tävlingsbidrag: AG för respektive område (AG Katrineholm och Vingåker svarar även för Eskilstuna).
 
Jury i gren 2 är guvernörskedjan med DG som ordförande, förstärkt med Anders Tihkan och Mia Brunnberg.
 
Bedömningskriterier
Juryn kommer att bedöma hur hemsida inklusive klubbwebbens öppna sidor (utan inloggning) har utvecklats under tävlingsperioden.
 
Det är helhetsintrycket av ökad synlighet som avgör, men förbättringar på följande punkter påverkar:
  • Rotarybudskap till externa besökare
  • Rekrytering av nya medlemmar
  • Presentation av klubbens kommande program och andra aktiviteter
  • Presentation av klubbens projekt
  • Obligatoriska Rotary-element är på plats med korrekt utformning (loggor, RI-tema).
 
Nyköping den 24 september 2021
Bo Söderling 
DG