Publicerad av Claes Nilsson den 09 Aug 2020
Kan det vanliga veckomötet ersättas eller kompletteras med många små möten? Vi erbjuder medlemmarna möjligheten att utveckla sina egna intressen eller prova på nya. Kanske en väg att även finna nya medlemmar?
 
Om vi inte kan, vill eller får hålla stora möten med många medlemmar kanske vi kan erbjuda många små möten? Allt för att vidmakthålla en kontinuerlig träffpunkt mellan medlemmarna i klubben. Vi startar små interna "studiecirklar" eller projektgrupper med olika inriktning som speglar medlemmarnas intresse. Ambitionen är att alla i klubben är med i en eller flera grupper.
 
Lämplig gruppstorlek 3-6 deltagare? Man träffas varje eller varannan vecka på lokal eller hemma hos någon.
 
Roterande mötesplats? Deltagarna bestämmer.
 
Exempel på teman kan vara:
  • Litteratur. Man har en liten bokklubb där man läser och diskuterar en bok.
  • Musik. Intresse för speciell musikform, artist, tidsepok, instrument etc.
  • Idrott. Intresse för speciell idrott, tävlingar, resultat, idrottsman etc.
  • Alla intressen och hobbys är möjliga. Medlemmarna bestämmer.
  • Lokalt hjälpprojekt. Vilka behov finns? Insamling av pengar eller insats med tid/engagemang etc.
  • Medlemsrekrytering. Finns personer i er omgivning som skulle ha glädje och nytta av Rotary?
 
Möjligheterna är oändliga. Det viktiga är att finna ett ämne som intresserar och delas av minst två i klubben. Enkel rapportering från grupperna kan ske i klubbens veckobrev så alla medlemmarna känner sig informerade och kanske lockas att ansluta.
 
Detta är en lokal form av det internationella Rotary Fellowship som ger möjlighet att finna intressegemenskap med Rotarianer över hela världen. Hittas på rotary.org.
 
Rätt utnyttjat kan detta kanske också vara en ingång för nya medlemmar. Dessa "studiecirklar" eller projektgrupper kan vara öppna även för icke-Rotarianer som på detta sätt får upp ögonen för vilka Möjligheter Rotary Öppnar.
 
 
 
Se också andra artiklar om klubbmöten: