Publicerad av Ami Flood den 09 Oct 2020
Värmdö Skärgård RK har delat ut kulturstipendiet till den kände Värmdökonstnären Peter Bergman som enligt motiveringen är "en entusiasmerande person med många kulturella järn i elden".
 

Rotary Värmdö Skärgård delar ut 
John Erik Franzéns kulturstipendium till Peter Bergman

Under en lunch på restaurang Kattholmen i Gustavsbergs hamn delades det på torsdagen den 24 september ut ett kulturstipendium till en känd Värmdökonstnär – Peter Bergman.
 
Normalt skulle utdelningen ha skett i närvaro av klubbens medlemmar men i Coronatider fick det bli på uteserveringen med distansering på Kattholmen i närvaro av stipendiekommittén och några ur styrelsen.
 
 
Peter Bergman mottar 10 000 kr i stipendium.
Ingrid Sjöbeck, ordförande i kommittén och Anne Marie Flood, president i Värmdö Skärgård Rotaryklubb.
 
Motivering till Franzénstipendiet till Grafikern/konstnären Peter Bergman, Djurhamn-Värmdö 2020
 
Peter Bergman född 1947 har genom sitt engagemang för Stavsnäs- Djurö och Värmdö konstnärer utvecklat konst och kulturengagemanget både lokalt ute i Stavsnäs och för hela Värmdö. Peter har använt sin grafiska kunskap i scenografier för olika teateruppsättningar på Värmdö. Inom konsten skapar han i akvarell, tempera och blandteknik. Han arbetar ofta i en abstrakt naturlyrik, där ljuset är närvarande i skuggorna. Deltar och är engagerad i Värmdö konstrunda och höstsalong. Ansvarar för konstutställningar på Byskolan i Stavsnäs. Sitter i styrelsen för Värmdö konstnärer där han har ett stort engagemang att driva verksamheten framåt, bidrar med sin kompetens till marknadsföring och affischering där hans grafiska konstnärskap används. Peter är en entusiasmerande person med många kulturella järn i elden! Att titta in i ögonen som är framtiden är ett spännande inslag i hans konstnärskap! Peter är en eldsjäl i sin kulturella gärning för Värmdö!

Värmdö Skärgård Rotaryklubb den 24 september 2020
Nomineringskommittén
Ingrid Sjöbeck, ordförande
Lars Jerhammar, konstnär/grafiker
Jasmine Farid, ordförande kulturrådet region Värmdö
Johan Sjöbeck, Kulturvetare
 
 
Alster från konstnärens hemsida - "Kruka" respektive "Pluppar 1":
 
 
* * * * * * * *
 
Stipendiet bygger på ett projekt där "kungamålaren" och konstprofessorn John-Erik Franzén skapade en litografi, hans enda skärgårdsmotiv, som säljs genom klubben. Läs mer om stipendiet och skärgårdstavlans tillkomst på klubbwebben.
 
Läs referatet från Peters föredrag i klubben, med video från överlämningen av stipendiet.