Publicerad av Agneta Flock den 09 Nov 2020
Trosa Rotaryklubb har under flera år varit aktiva med olika typer av lokala projekt för att underlätta integration i det svenska samhället och etablering på arbetsmarknaden. Tyvärr har Corona pandemin tvingat fram en paus men ta gärna del av beskrivningen vad som skett och vad som var tänkt att hända. Kanske en källa för egna idéer och inspiration.
 

Nyanlända asylsökande januari -juni 2016

33 st asylsökande bor i Trosa, på en kursgård ca 2 mil söder om Trosa, Brommagården. Ett samarbete mellan Rotary, Trosa Zontaklubb, Rädda barnen samt några enskilda personer inleddes.

Vi arrangerar språkundervisning för vuxna, förskoleverksamhet för de yngre barnen, schack kurser, stick och sy kurser,  insamling av kläder m m samt full baby utrustning till ett nyfött barn.
 
Arbetet pågick till juni 2016 därefter flyttade de nyanlända till olika orter i Sverige.
 

Språkcafe under 2016, 2017, 2018, 2019

Några medlemmar har mer eller mindre regelbundet deltagit 1 gång per månad på Vagnhärads Bibliotek. Det har varit spontana samtal såväl som inriktning på vissa ämnen. Språkcaféet anordnas av Biblioteket. Under 2020 har språkcafét legat nere.


Matlagning under 2019

Några medlemmar har deltagit några gånger för att tillsammans med SFI elever laga mat  – ett projekt som ICA Trossen var mycket engagerad i tillsammans med SFI.


SFI undervisning i Vagnhärad

Under 2018,2019 har några rotarianer deltagit i SFI undervisningen med enskilda samtal med elever.
 

SFI och Rotary: Mentor och Adeptprojekt 2019

En grupp inom Rotary planerade ett Mentor/Adeptprojekt för att tillsammans med SFI elever hjälpa, stötta, intervjuträna dem i jobbsökandet. Här kommer rotarianernas erfarenhet, yrkeskunskap och kontaktyta stor roll.
 
Ett upplägg enligt följande:
  • Vi träffar 4 - 6 elever som ingår i Arbetsförmedlingens benämning ”Etableringen”, dvs elever som ska börja söka jobb.
  • Eleverna ska ha en eftergymnasial utbildning, samt kunna tala och förstå svenska och vara motiverade förstås!
  • En skriftlig överenskommelse görs om att vi träffas 1 gång varje eller varannan vecka ca 2 timmar och totalt 5 gånger, samt hur upplägget är.
  • Som underlag tar vi emot deras CV, samt ev. kommentarer.
Tyvärr blev det ingen respons för att påbörja detta projekt då varken  kommunens integrationsavdelning, SFI eller arbetsförmedlingen
visade intresse för att starta upp detta.