Publicerad av Anders Tihkan den 02 Dec 2021
Se till att medlemslistan är synkad med RI så att klubben inte betalar för ex-medlemmar! Använd funktionen Jämför & synka för att kontrollera att RI-registret stämmer med klubbens medlemslista.
 
Använd supportsidan RI-integration för instruktioner om synkroniseringen med RI (MyRotary), så att ni inte får onödiga kostnader för avslutade medlemmar som inte har avregistrerats hos RI. 
 
Som bekant är det RI-registret som är underlag för halvårsfakturan, oavsett vad som finns i klubbens register i ClubRunner. Ändringar som klubben gör i ClubRunner synkroniseras normalt över till RI (MyRotary) i realtid. 
 
Inför halvårsfakturorna bör registeransvarige i klubben använda funktionen Jämför och synka medlemmar (i startsidans block - bilden ovan) för att kontrollera så att inga avvikelser i medlemsstatus har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 
supportsidan RI-integration finns instruktioner och tips för att felsöka och åtgärda avvikelser mellan klubbens register och RI:s register.
 
Ett annat sätt att kolla är att logga in på MyRotary och kolla klubbens medlemslista där.
 
Utan att logga in hos RI går det att kolla medlemsstatus hos RI med CR-funktionen Transfer New Member: blå knappen på sidan Medlemskap/Medlemslista i ClubRunner. Den funktionen är tillgänglig för alla som har minst behörighetsnivå 50 i klubben. Sök med namn, e-post eller RI-nummer.
 

Anonymisera f d medlemmar

GDPR föreskriver att persondata endast får sparas under den tid som de behövs för att medlemskapet i klubben ska fungera. Persondata för f d medlemmar måste därför tas bort när de inte längre är nödvändiga för att t ex reglera obetald medlemsavgift. 
 
Läs mer på supportsidan Medlemskap.