Publicerad av Madeleine Brolin Clegg den 14 Feb 2021
För att göra nytta och synas i lokalsamhället kan det vara en fördel att samarbeta med andra organisationer. Strängnäs Rotaryklubb har under flera år hjälpt behövande familjer. Nu under pandemitider blev hjälpbehovet extra stort och inför julen 2020 skedde ett nära och bra samarbete mellan Rotary och föreningen Starka Händer. Det resulterade i mycket hjälp och julglädje till många utsatta familjer samtidigt som insatsen uppmärksammades i samhället och i lokala medier. Rotary kan göra skillnad!

 

Hur vi tillsammans med andra aktörer kan hjälpas åt under pandemin

Strängnäs RK har under ett antal år hjälpt familjer som hamnat mellan stolarna i kommunen till Julen med mat, hygienartiklar och julklappar.
 
Med den rådande pandemin behövdes vi mer än någonsin inför julen 2020 och Madeleine Brolin Clegg tog hjälp av Starka Händer i Strängnäs för ett samarbete, en förening som arbetar med integration och hjälper bland annat att handla mat till invånarna under pandemin, de har nu hjälpt ca 3000. Starka Händer har en projektledare och volontärer som sköter ’Projekt handla mat ’tillsammans med ICA Bengtsson.
 
Starka Händer har som ändamål att bedriva ideellt brobyggande verksamhet mellan svenskar och nyanlända från andra länder i syfte att främja integration och att bryta isolering och utanförskap hos människor i alla samhällsgrupper. De håller även utbildningar digitalt. De har ett gott samarbete med kommunen, studiefrämjandet, kyrkan och andra aktörer.
 
Julprojektet påbörjades 1 November 2020 och avslutades med utkörning 20 December, med en insamling på en slutsumma på ca 20.000:- från Rotarys medlemmar, invånare och sponsring från företag i kommunen kunde vi leverera mat, hygienartiklar, kläder och en julgran till behövande familjer och familjer i skyddat boende.
 
En separat insamling gjordes även till alla äldreboenden i kommunen som fick blommor, julgranar och julgodis.
 
Madeleine Brolin Clegg -Rotary och Nadja Sahlén – Starka Händer stod för Julprojektet, samlade in pengar och levererade julklappar och mat.
 
De som behövde stöd kontaktade oss via FB på Messenger eller kontaktade oss direkt.
 
I och med detta fick vi mycket uppmärksamhet i media, både i lokala tidningar och på en digital julkonsert där vi fick presentera samarbetet.
 
Alla familjer var otroligt tacksamma och uppskattade den hjälp de fick, man vart både varm och oerhört rörande när man såg tårar av glädje och tacksamhet i både föräldrarnas och barnens ögon när matkassar och julklappar levererades.
 
 
Madeleine Brolin Clegg önskar att ett samarbete kan fortsätta och även i framtiden kunna göra ett större projekt inom integration på distriktsnivå inom Rotary.
 
Tips! Se Er omkring i Era kommuner, ta kontakt med en förening, lokala matbutiken och samarbeta. Det är många där ute just nu som behöver hjälp. Det är både inspirerande, givande och roligt. Och man får synas!
 
Ta gärna kontakt med Madeleine Brolin Clegg om Du vill veta mera.
Ordförande Yrkes och Samhällstjänst i distrikt 2370
mbc.angelfood@gmail.com