Publicerad av Guje Östedt-Axelsson den 29 Nov 2021
Vi vill ge fler sökande från Sverige chans till att bli Rotary Peace Fellow, dvs stipendiat på något av Rotary Peace Centers runt om i världen. På ett webbinarim fick vi bl a ta del av lyckade finska erfarenheter av att rekrytera fler sökande.
 
 
 
Bästa Rotary Peace Center vänner!
 
Vi tackar presentatörerna och deltagarna för engagemanget vid webbinariet den 24 november kl. 19-21.
 
Nedan ser Du det inspelade webbinariet och dessutom Risto Suvialas och Bibbis Smides presentationer samt den svenska broschyren.
 
Syftet med webbinariet var att inspirera och utbyta erfarenheter, som leder till att vi får fler från Sverige som söker till Rotary Peace Center utomlands och som därmed får nyttja det fantastiska erbjudandet, som stipendiaterna får ta del av.
 
Faktum är att 6 sökande från Sverige beviljades stipendiet åren 2002-2012. Åren 2016-2021 har ett antal ansökningar skickats från distrikt 2350 till Rotary International, men dessa har av olika anledningar inte lett till några stipendiater. 
 
Nu handlar det om att vi alla Rotarianer över hela Sverige måste informera om och marknadsföra möjligheten som RPC erbjuder intresserade personer i Sverige. 
 

Programmet var följande

  • Ann-Britt Åsebol från Falun-Kopparvågen RK, som sedan den 1/7 och under 1 år är ordförande för Rotary Peace Center kommittén på Rotary International nivå, inledde med att berätta om dagsläget och framtidsplanerna för RPC:s verksamhet ur ett internationellt perspektiv. Ann-Britt gick sedan över till verksamheten i Sverige och då bland annat vad som förväntas av distrikten från hennes sida sett och också vikten att vi får fler tänkbara stipendiater, som söker från Sverige och utomlands.
  • Risto Suviala, som sedan 2017 är "District Rotary Peace Fellowship Subcommittee Chair" i det finska distriktet 1410 delade därefter med sig av sina erfarenheter och deras arbetssätt, som under de senaste 4 åren resulterat i 16 ansökningar och 5 stipendiater ute i världen från vårt östra grannland.
  • Bibbi Smide, som är ansvarig för ansökningskommittén och som är från Uppsala i distrikt 2350, informerade om kommitténs roll och verksamhet.
  • Därefter följde intressanta frågor, diskussioner och framförallt gemensamma erfarenhetsutbyten deltagarna emellan.
  • Sonja Andersson från distrikt 2390 hade förberett en presentation, där vi fick ta del av aktiviteterna och erfarenheterna från vårt södra distrikt och som Du kan ta del av via inspelningen.
  • Moderator var Margareta Hölcke, ordförande i styrelsen för Insamlingsstiftelsen för främjande av stipendiater vid Rotary Peace Center i Uppsala, som hade bjudit in till och arrangerat webbinariet.
 

Relaterad information

 

Se webbinariet här: