Publicerad av Anders Tihkan den 22 Dec 2021
BASRAN:s newsletter 2-21 innehåller bl a upprop för att samla Östersjörotarianer till sju Action Committees som ska skapa möjligheter för Rotaryklubbarna runt Östersjön att samverka med olika aktörer i lokala projekt.
 
 
BASRAN presenterar sin nya styrelse där bl a vår Östersjömotor Guje ingår! 
 
De sju nya Action Committees ska besättas med 4-6 personer vardera och de ser ut att få relativt stor frihet att utforma sin verksamhet inom respektive inriktning:
 1. Awareness rising and environmental education.
 2. The Network and Administration.
 3. BASRAN Public Image.
 4. Water Treatment and plans.
 5. Harmful substances.
 6. Eutrophication monitoring and reducing.
 7. Beach cleaning and macro and microplastics.
 
 
  Nyhetsbrevet har också en kalender över kommande aktiviteter: webinarer, segling med Briggen Tre Kronor, strömmingsrodd i Helsinki och deltagande i RI Convention i Houston/Texas i juni, m m.
   

  Läs hela BASRAN Newsletter (klicka på bilden):