Publicerad av Lars Strömberg den 09 Nov 2020
Stockholm Fryshuset Rotaryklubb har idéer, engagemang och fantastiska förutsättningar. Genom det nära samarbetet med Fryshuset har klubben möjlighet att erbjuda lokaler för olika aktiviteter. Rotarys uppgift är erbjuda mötesplatser för människor med olika behov och intressen dvs Öppna Möjligheter. Detta i kombination med den fysiska placeringen i en helt ny, stor och modern stadsdel, Hammarby Sjöstad, ger möjlighet till många spännande idéer. Rotaryklubben initierade före sommaren ett möte tillsammans med Fryshuset och Sjöstadsföreningen (53 bostadsrättsföreningar i närområdet) och hade en gemensam brainstorming över vad de skulle kunna göra tillsammans. Det resulterade i 16 förslag. Vid ett nytt möte i september prioriterade man åtta som även fick ansvarig person. Läs hela listan och finn inspiration till egna projekt.
 

Lokala projekt inom Rotary Fryshuset

 
Samarbeten mellan Hammarby Sjöstad, Fryshuset och Rotaryklubben på Fryshuset
 
 • Disponera lokaler i Fryshuset av organisationer i Sjöstaden.  Möjligheten att disponera lokaler bör kunna informeras om genom Sjöstadsföreningen och Tidningen Hammarby Sjöstad.
   
 • Pensionärsträffar på Fryshuset. Vissa restriktioner föreligger i coronatider men det kan vara angeläget att hitta lämpliga lösningar. 
   
 • Volontärer, vuxna personer boende i Sjöstaden, med intresse att bidra till verksamheter i Fryshuset efterfrågas. Behovet formuleras mer konkret av Kicki och Sofie. Därefter ges information på lämpligt sätt om behovet och möjligheten att bidra.
   
 • Samarbete mellan skolorna i Sjöstaden bör förbättras. Nuvarande problem med möjligheter till åtgärder belyses av Selene och Kicki.
   
 • Parkeringsplatser på Fryshuset, utnyttjas väsentligen bara under kontorstid. Kan delas övrig tid på dygnet av boende i Sjöstaden. Möjligheten och eventuella problem med detta analyseras av Tomas.
   
 • Belysningen i Koleraparken är otillräcklig och utgör ett problem vid passage från Gullmarsplan till Fryshuset. Frågan bör ställas till Exploateringskontoret angående statusen på utlovade förbättringar och vilken tidplan som gäller. Selene och Jan.
   
 • Brist på fritidsgårdar i Sjöstaden med lokaler och aktiviteter utgör ett betydande problem för barn och ungdomar och deras sysselsättning på fritiden. Konsekvenser av detta bör belysas och förslag på åtgärder beskrivas av Selene och Andreas.
   
 • Nätvandrarna, dvs unga tjejer som går ut på nätet och söker upp tjejer som säljer sex, har erbjudits lokaler i Fryshuset.
   
 • Basket och Skate på Fryshuset, utöka intresset bland ungdomar i Sjöstaden.
   
 • ”Barn till ensamma mammor” en verksamhet på Fryshusets som kan få assistans från intresserade vuxna personer i Sjöstaden.
   
 • Företagarföreningen i Sjöstaden bör etablera samarbete med skolorna.
   
 • ”Köp en Extra” i samarbete med ICA eller Coop.
   
 • Sjöstadsdagen planerad till 4 september 2021.
   
 • Nattvandrarna, föräldrar till ungdomar i åk 8 och 9 vandrar omkring i Sjöstaden fredag och lördagskvällar och en bit inpå natten i samarbete med fältassistenter och polisen.
   
 • Information om samarbete genom Lokaltidningen Hammarby Sjöstad.
   
 • UF-företag, rådgivare till elever i Fryshusets Gymnasium.