Publicerad av Anders Tihkan den 25 Nov 2020
Dra nytta av inspelade föredrag till din klubb, bra föredrag som står sig över tid. Distriktets basutbildning finns inspelad i tre delar.
 
En annan ny distriktssida samlar artiklar om klubbutveckling.
 
 
 
Sidorna finns under Support i distriktets webbmeny - stöd för klubb- och distriktsfunktionärer: