Publicerad av Anders Tihkan den 26 Feb 2021
Dra nytta av inspelade föredrag till din klubb, bra föredrag som ofta står sig över tid. Distriktets basutbildning finns inspelad i tre delar. 
 
 
 
 
Sidorna finns under Support i distriktets webbmeny - stöd för klubb- och distriktsfunktionärer: