Publicerad av Anders Tihkan den 10 May 2021
Dra nytta av inspelade föredrag till din klubb, bra föredrag som ofta står sig över tid. Supportsidan Färdiga föredrag samlar distriktets filmer samt länkar till klubbar och andra som har inspelade föredrag tillgängliga.
 
 
 
 
 
Sidorna finns under Support i distriktets webbmeny - stöd för klubb- och distriktsfunktionärer:
Distriktets basutbildning finns inspelad i tre delar: