Publicerad av Eva Nisser den 22 Jan 2021
Stockholm City första frukost hade bjudit in Carl-Wilhelm Stenhammar den 12 januari. Carl-Wilhelm var president för Rotary International 2005-2006, en av endast två svenskar som innehaft den positionen. Därefter var han ordförande i TRF 2007-2011. Carl-Wilhelms engagemang för Polio Plus har varit stort sedan 1980-talet.
 
Som relativt ny rotarian var hans kåseri över Rotary det bästa jag hört. Därför vill jag dela med mig av mina anteckningar från mötet där några egna tankar också smyger sig in.
 
Carl-Wilhelm började att säga att man måste veta varifrån man kommer för att veta vart man skall och att vi rotarianer verkligen vet varifrån vi kommer.
 
Vi kommer från 1905, året då fyra män – en skräddare, en kolhandlare, en bergsingenjör och en advokat startade Rotary. Advokaten hette Paul Harris och är den som står som Rotarys grundarfader. Deras mål var att motverka det dåliga politiska klimatet och framför allt den stora korruptionen i Chicago. Deras första projekt var att etablera en Comfort station vilket på svenska betyder ett dass!
 
Vi kommer från 1917, då Arch Klumph startade TRF – The Rotary Foundation – genom en första donation. TRF sattes upp i syfte att göra gott i världen. En större donation skedde 1947 då Paul Harris dog.
 
Vi kommer från 1950-talet, då alla projekt blev ”educational” och vidare in på 1960-talets humanitära projekt för att under 1970-talet grunda polioprojektet. Det startade som ett vaccinationsprojekt mellan Mexiko och Filippinerna. Det blev så lyckat att det gjordes till ett världsprojekt tillsammans med WHA – World Health Assembly – som är det forum som styr WHO (World Health Organization). 1986-87 tog vaccinationsprogrammet fart och för första gången i Rotarys historia gick man utanför organisationen för att samla in pengar som man beräknade skulle räcka till att klara poliovaccinationen. Målet sattes till USD 120 miljoner, det kom in USD 247 miljoner. Fram tills idag har Rotary tillsammans med Melinda & Bill Gates Foundation samlat in USD 1,6 miljarder och drygt 2 miljarder barn i världen har fått oralt vaccin. I nuläget finns polio endast kvar i Afghanistan och Pakistan.
 
Vi kommer från 1990-talet, då den Permanenta fonden – Endowment fund – bildades. Inbetalningar görs under tre år och därefter kan klubben begära att få tillbaka inbetalningarna eller till och med mer än vad som betalats in.
 
Vi kommer från 2000-talet. Rotary drömde om att skapa ett eget universitet men i stället landade man i att etablera samarbete med sju universitet i världen för studier i freds- och konfliktlösning på i huvudsak masternivå (fem av sju) under namnet Rotary Peace Center. Ribban ligger högt och vart tredje år görs en genomgång för att se att universiteten håller måttet. Om inte, flyttas utbildningen till ett annat universitet. Sedan 2011 är Uppsala universitet ett av de sju. De andra ligger i USA, UK, Japan, Australien, Thailand och Uganda. 96 procent av studenterna får arbete inom freds- och konfliktlösning. Rotary Peace Center är en hörnsten för att bidra till en fredligare värld men enligt Carl-Wilhelm är stjärnan i Rotarys fredsbevarande arbete ungdomsutbytet. Det finns några olika upplägg men det stora är att ungdomar i gymnasieåldern studerar ett år i ett annat land och familjen som skickar sin ungdom tar också emot andra. Det är fredsskapande!
 
Vart ska vi gå? Vart tredje år sammankallas lagrådet. Lagrådet ger ut Procedurhandboken som omfattar Rotarys konstitutionella och styrande handlingar. Det har aldrig gjorts någon genomgång av Rotarys organisation men det ska ske vid nästa lagrådsmöte 2022. En aktuell fråga är om Rotary behöver bemanna ett antal kontor (Brasilien, Japan, Korea, Indien, Australien, UK) ute i världen med 600 anställda när vi nu har digitala möjligheter? En annan het fråga är om vi fortsatt ska ha en president för Rotary International som är volontär, det vill säga presidenten får inte betalt men har inga kostnader. Det innebär att antingen bara mycket rika eller pensionerade personer kan åta sig uppdraget vilket innebär att presidenterna är i 70-årsåldern och TRF-ordförandena i 80-årsåldern. Kanske vi i stället ska ta in en aktiv, yngre person som får betalt.
 
Medlemsutvecklingen är en fråga som kommer upp varje år. På 1970-talet hade Rotary en tillväxt på 2-3 procent per år. Många ville vara med men alla fick inte då klassifikationerna inte medgav att för många inom samma yrkesgrupp blev medlemmar. Klassificeringslistorna finns inte längre kvar. Men som medlem ska vi komma ihåg att vi är medlemmar i en klubb och det är klubben, inte vi, som är medlem i Rotary International.
 
Yrken kommer och går, andra byter namn som städerska, som blev lokalvårdare, som blev hygientekniker, som blev comfort supplier – vi är tillbaka vid dasset i Chicago!
Vi måste anpassa oss till vår tid och de yrken som idag finns. Då skulle vi med automatik få in yngre för det är de som innehar dessa nya jobbteckningar.
 
På 1980-talet närmade sig det totala medlemsantalet en miljon. Den miljonte medlemmen intervjuades av Grönköpings veckoblad och sa: Tänk att just jag skulle bli den förste framför alla nollorna!
 
Varför vara rotarian? Det är ett yrkes- eller kanske hellre ett kompetensnätverk där medlemmen får tillgång till många förbindelser men inte minst är det mycket allmänbildande. Varje vecka lyssnar vi till nya, olika, okända kompetenser och det utvecklar och berikar och skänker glädje.
 
 
Eva Nisser 2021-01-12
President Nacka Rotaryklubb 2020-2022