Publicerad av Claes Nilsson den 14 Feb 2021
Det finns ett gammalt fint ordspråk "När det stormar bygger vissa vindskydd medan andra bygger segel". Så är det säker även nu i dessa Coronatider. Många hukar och hoppas att det snart skall vara över medan några undersöker vilka nya möjligheter den nya situationen ger. Många av våra klubbar har sett och utnyttjar de möjligheter den digitala världen ger. Några av de som ligger i framkant är Värmdö Skärgård RK och Nacka RK. Regelbundna veckomöten med bra föredrag och hög närvaro. Fortsatt insamling till Polio och lokala projekt via Swish med QR-kod. Fortsatt engagemang i projekt. Detta blandat med vissa fysiska aktiviteter utomhus. 
Detta ger även bra förutsättningar för att bjuda in nya potentiella medlemmar till mötena. Det är lätt att erbjuda vänner och bekanta att koppla upp sig och få en inblick i Rotary. Efter varje bra möte skall du tänka "Känner jag någon som skulle haft nytta och glädje av att höra det föredrag jag just fått lyssna till?" Skriv upp namnen på en lista och bjud in till nästa möte!
 
På distriktets webb rotary2370.se under Support/Färdiga föredrag finns distriktets inspelade föredrag och länkar till klubbars inspelade föredrag. Många väl värda att se ytterligare en gång.
 
Bland föredragen hittar du bl a:
 • Coronakommissionen från insidan (Distriktets föredrag, kan ses t o m 28 februari).
 • Uppsala Rotary Peace Center (Distriktets föredrag).
 • Rotary klimatutmaningen, ett lokalt projekt (Distriktets föredrag).
 • Jakten på Kapten Klänning (E-club of Riddarfjärden).
 • Livets mening: frågan och svaren (E-club of Riddarfjärden).
 • Ekonomin under Covid-19, Schücks ABC (Södertälje Östra).
 • Från Big Bang till Charles Darwin - en enkel resa genom livet (Södertälje Östra).
 • Östersjöfiske, aktuella läget i fiskerifrågorna (Värmdö Skärgård).
 • Inspiration om mod - att gå utanför sin comfortzon (Värmdö Skärgård).
 • The Spirit of Garm IV - nybygge av en gaffelriggad kappseglingsracer (Nyköping Öster).
 • Hur man lyckas med digitala möten (Nyköping Öster).
 
 
Kanske du har några kompisar och vänner som skulle vara intresserade? Kan du bjuda in till ett "privat" Zoom möte med dessa? De flesta föredrag är ganska korta och ryms väl inom ett gratis 40 minuters möte (som är tidsgränsen för gratiskonton på Zoom).
 
 
Besök distriktswebben Support/Färdiga föredrag och botanisera själv!