Publicerad av Jan König den 07 May 2023
Är det möjligt att ha en distriktskonferens ute i det fria med en tydlig målsättning att rotarianerna och gästerna skall ha möjlighet att utbyta idéer, bilda meningsfulla, livslånga vänskapsband och ge tillbaka till sina samhällen? Ja, den 6 maj på Rotarydagen i Oxelösund påstår jag att vi lyckades!
 
Alla medlemmar i distriktet med gäster var välkomma till Oxelösund, som var den fysiska delen av vår distriktskonferens. Rotarianer från två tredjedelar av klubbarna i distriktet deltog och tillsammans med många gäster samlades vi i Oxelösund för att börja med en halvtimme fika och mingel. 
 
 
Första timmen efter fikat hälsade världspresidenten Jennifer Jones till oss digitalt (inspelat) och delade med sig av vad vi kunde Imagine (årets tema). Guvernören Jan König höll ett inspirerat tal med bl a Rotarys utveckling sedan 1905 och delade sedan ut utmärkelser.
 
 
 
 
 
 
Visa ord om hur vi kan tänka och göra på nya sätt, men ändå behålla Rotarys grundtanke, framfördes av Rotary International Director Lena Mjerskaug.
 
Parentation stämningsfullt genomförd av Britt Hernell, PDG och President i arrangörsklubben E-Club of Riddarfjärden. Allt genomfört stående i trädgården framför Mästerlotsen i Oxelösund.
 
Andra timmen var det dags för mingel och besök i informationsstationerna för spännande konversationer kring Polio och Rotary Foundation, Medlemskap/klubbutveckling, Vattenprojekt och Shelterbox. 
 
 
För den lunchhungrige fanns det härliga lunchbaguetter.
 
 
Vår städinsats kommer också att rapporteras till Kusträddarna/Håll Sverige Rent för deras arrangemang Kusträddardagen.
 
Tredje och fjärde timmen kom så den viktigaste punkten, göra något hållbart för samhället samtidigt som det sociala utbytet flödade.
 
Uppdelade i 6 grupper med olika slingor längs kusten så samlades en hel släpkärra med skräp in.
 
Femte och sista timmen var det hopsamling och avslutning med fika.
 
Rotarydagen, ett evenemang på effektiva fem timmar, som berörde och gav en vi-känsla såväl för Rotary, miljön och vårt samhälle. Allt under överseende av arrangerande klubb E-Club of Riddarfjärdens Rotarydagssamordnare Anna König (tillika Rotary Coordinator i vår Zon 17).
 
Men årsmöte behövdes inte det? 
Jo, men årsmötet klarade vi av elektroniskt i oktober när det var kallt och mörkt.
 
Bock i alla rutor för Rotary Internationals krav på distriktskonferens och förhoppningsvis också en inspiration till klubbarna att det är ganska enkelt att praktiskt göra något aktivt.
 
Stort tack till talarna, infostationsledarna, Gunilla och Christer Marklund i Oxelösund, Rotarianer, Interactare och gäster för att det blev möjligt!
 
Aldrig en tråkig stund i Oxelösund!
 
Jan König
Guvernör Distrikt 2370