Publicerad av Solveig Nilsson den 20 Nov 2020
DG
Bäste Rotarymedlem!
Ber nu att få meddela att distriktets årsmöte 2020 och D2370 Distriktsfonds Årsmöte 2020 är avslutade. De finala protokollen är undertecknade och justerade. Länkar till protokollen: distriktets årsmöte, distriktfondens årsmöte.
 
Jag vill tacka klubbpresidenter, revisorer, justeringsmän och distriktsteamet för det stöd de gett. Det har varit en besvärlig situation med covid-19 pandemin som har hindrat oss från att ha fysiska möten. Vi har ändå lyckats genomföra årsmötena tack vare allas ansträngningar.
 
Med vänlig hälsning
Claes Nilsson
Distriktsguvernör