Publicerad av Paul Tamm den 09 Nov 2020
Visa att vi bryr oss även när vår egen omvärld blir mer ogästvänlig! Paul Tamm i Nykvarns RK utmanar alla Rotarianer att tänka på World's Children's Prize och skänka en penninggåva som genom dubbleringen blir så mycket större.
Rotarydistrikt 2370 samarbetar med World´s Children´s Prize Foundation (WCP).
 
WCP utbildar barn över hela världen i WCP-programmet, som innebär utbildning i Barnets rättigheter, Mänskliga rättigheter, Allas lika värde, Demokrati och Hållbar utveckling. Till detta läggs nu utbildning i hur man skyddar sig själv och andra från Coronavirus Covid 19 genom faktablad, som på 23 språk används av miljoner barn och deras skolor.
 
Tillsammans är vi starkare och kan uträtta än mer!
 
Hjälp WCP att utbilda och stärka utsatta barn så att de som förändrare kan stå upp för sina och andra barns rättigheter, idag och genom hela livet. De sprider kunskapen vidare till sin familj, sina vänner, grannar och lokala ledare, så att de förstår att flickor har samma rätt som pojkar att gå i skolan, inte får giftas bort och att alla barn har rätt att bli lyssnade till. Hittills har 45 miljoner barn utbildats i World’s Children’s Prize-programmet.
 
 
 
Fram till nyår får din gåva dubbel effekt då en donator matchar den, krona för krona.
 
Swisha din gåva direkt till 9001868 eller donera med kort på webben:
 
 
där du även kan se en kort film, finna fler betalningssätt samt dela sidan till andra.
 
 
Jag utmanar alla Rotarianer att skänka en penninggåva som genom dubbleringen blir så mycket större. Visa att vi bryr oss även när vår egen omvärld blir mer ogästvänlig.
 
 
Med vänliga hälsningar,
Paul Tamm, distriktsansvarig WCP